MijnOLVG telt 30.000 gebruikers, binnenkort videoconsult mogelijk

22 januari 2018
OLVG-laptop_edited
Databeschikbaarheid
Nieuws
Sinds oktober 2016 beschikken beide hoofdlocaties OLVG over het patiëntenportaal MijnOLVG. Patiënten kunnen via MijnOLVG op een makkelijke manier een gedeelte van hun medisch dossier inzien en een aantal zaken zelf regelen. Halverwege 2017 maakten al ruim 20.000 patiënten gebruik van de service.

Promotie van MijnOLVG

Tijdens de landelijke e-healthweek van 22 t/m 26 januari 2018 promoot het OLVG het gebruik van het patiëntenportaal. Tijdens deze  week zijn op beide locaties medewerkers aanwezig om mensen met vragen over MijnOLVG op weg te helpen.
  • In MijnOLGV is een aantal (medische) gegevens te bekijken, zoals:
  • Onderzoekuitslagen, zoals bloeduitslagen of weefselonderzoek (na 30 dagen)
  • Overzicht van alle medicatie en allergieën
  • Brieven die vanuit OLVG verzonden zijn naar huisarts
  • Overzicht van alle oude en toekomstige afspraken in OLVG

Toevoeging videoconsult

Verder kunnen patiënten via MijnOLVG onder meer een afspraak maken of annuleren, niet-acute vragen stellen aan de polikliniek waar patiënt onder behandeling is en afspraken voorbereiden, zoals een vragenlijst invullen, ter voorbereiding op het bezoek aan het ziekenhuis. Het OLVG stelt dat er regelmatig functies aan het patiëntenportaal toegevoegd worden, onder meer om het contact tussen patiënt en ziekenhuis te vereenvoudigen. Zo wordt binnenkort de mogelijkheid van een videoconsult met een zorgverlener toegevoegd. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk fysiek in het ziekenhuis aanwezig te zijn voor een afspraak. Vanaf 2018 kunnen dergelijke e-consulten net zoals fysieke consulten vergoed worden.

Groei in patiëntenportalen

E-health kenniscentrum Nictiz bracht in september 2017 naar buiten dat het aantal ziekenhuizen met een patiëntportaal tussen 2016 en 2017 met 28 procent gegroeid is. Destijds beschikten 28 van de 80 ziekenhuizen (één op de drie) met een eigen website over een patiëntportaal, waar mensen onder meer terecht kunnen voor hun medicatieoverzicht of onderzoeksresultaten. Patiëntportalen krijgen echter alleen meerwaarde als patiënten ze ook gebruiken. Over dat gebruik is weinig bekend. Nictiz heeft daarom bij 24 ziekenhuizen met een patiëntportaal onderzocht hoe het staat met de gebruikersaantallen van hun patiëntportaal en hoe ze hun patiëntportaal promoten. Volgens dit onderzoek heeft de helft van de ziekenhuizen inzicht in het aantal patiënten dat gebruik maakt van hun patiëntportaal na contact met een interne zorgverlener. Het gebruikerspercentage varieert tussen de 5 en 20 procent, het gemiddelde gebruikerspercentage ligt op 12,5 procent.