MIND publiceert resultaten van onderzoek naar gezondheidsapps

17 mei 2019
healthapp
Apps
Nieuws

Het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de GGZ, heeft de resultaten gepubliceerd van een enquête onder hun ggz-panel uitgezet om te achterhalen of mensen gebruikmaken van gezondheidapps, met welk doel ze dit doen en wat ze belangrijk vinden om met vertrouwen deze apps te kunnen gebruiken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim een derde van de respondenten in de afgelopen drie maanden gebruik heeft gemaakt van apps om te werken aan de eigen (mentale) gezondheid. De meeste respondenten zeggen apps te gebruiken in combinatie met een behandeling. Iets meer dan de helft gebruikte de app op eigen initiatief, iets minder dan de helft deed dit op verzoek van de behandelaar.

Driekwart raadt gebruik apps aan

Bijna twee derde van de respondenten heeft aangegeven de afgelopen drie maanden geen gebruik te hebben gemaakt van apps. Iets minder dan de helft van hen zou hier wel gebruik van willen maken, bijvoorbeeld omdat het laagdrempelig in gebruik is, een aanvulling op de behandeling kan zijn en je hierdoor minder hoeft te reizen.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan geen gebruik te willen maken van apps om te werken aan hun (mentale) gezondheid. Zij hebben behoefte aan persoonlijk contact, vinden het risico dat signalen worden gemist te groot, zijn bezorgd om hun privacy of hebben geen smartphone.

Bijna driekwart van de gebruikers raadt het gebruik van apps aan. Zij zeggen baat te hebben bij het gebruik en zij vinden het een laagdrempelige aanvulling op de behandeling die zij krijgen. Redenen voor ruim een kwart van de gebruiker om apps niet aan te raden zijn dat ze hierdoor te veel geconfronteerd worden met hun ziekte en dat zij bezorgd zijn over hun privacy.

24/7 over app kunnen beschikken

Apps die beschikbaar zijn in mobiele marktplaatsen zoals Google Play of de Apple App Store worden onder meer gebruikt om structuur te krijgen in de dag, om het hoofd leeg te maken, om dagboek bij te houden, om tijdig medicatie te nemen en om sociale contacten aan te gaan of te onderhouden.

Om een app met vertrouwen te kunnen gebruiken, vindt ongeveer twee derde van de respondenten het belangrijk dat de app voldoende veilig (en anoniem) gebruikt kan worden en dat hierover voldoende informatie wordt gegeven. 

Daarnaast vinden respondenten informatie belangrijk over de effectiviteit van de app, de ervaringen van andere gebruikers van de app en de ontwikkelaar van de app. Verder geven de respondenten aan dat ze 24/7 over de app willen kunnen beschikken en dat deze voor hen ook na hun behandeling beschikbaar moet blijven.

MIND gaat apps beoordelen

MIND gaat nu in samenwerking met tien ggz-instellingen, aan de slag met het beoordelen van apps, op basis van een aantal criteria vanuit het perspectief van de cliënt én de behandelaar. De beoordeelde apps verzamelt MIND in de ggz appwegwijzer. Hiermee willen zij een overzicht geven van kwalitatief goede apps en andere ehealthtoepassingen binnen de GGZ.