Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Minder onnodige doorverwijzingen met digitale consulten

Deze maand is het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis een nieuwe samenwerking gestart met Onze Huisartsen in de regio. Vanaf nu kunnen huisartsen die vragen of advies van een medisch specialist van het Rijnstate nodig hebben, deze specialisten middels een digitaal consult raadplegen. Daarbij gaat het om vragen en adviezen die betrekking hebben op de specialismen cardiologie, dermatologie, geriatrie, interne geneeskunde en orthopedie.

Met deze digitale samenwerking hoopt Rijnstate het aantal onnodige verwijzingen te beperken. Bij een digitaal consult wordt de vraag van de huisarts via een digitaal systeem neergelegd bij een van de specialismen in het Rijnstate. De betreffende medisch specialist zal binnen drie dagen antwoorden.

Daarmee is meteen duidelijk dat de digitale consulten bedoeld zijn voor niet-spoedeisende vragen. In die gevallen wordt, zoals gewoonlijk, direct telefonisch contact opgenomen met een medisch specialist. De vragen die binnen het systeem voor de digitale consulten gesteld worden, hebben betrekking op de behandeling, het lopend behandeltraject en/of doorverwijzingen. De huisarts blijft, zolang er geen doorverwijzing noodzakelijk is, de hoofdbehandelaar van de patiënt.

Efficiënter werken met digitale consulten

Het primaire doel dat het Rijnstate en de samenwerkende huisartsen in de regio Arnhem met deze digitale consulten nastreven is het verminderen van het aantal onnodige doorverwijzingen naar medische specialisten. Behalve dat deze specialisten daardoor meer tijd over houden voor patiënten die wel serieus behoefte hebben aan specialistische medische hulp, brengt het terugdringen van de onnodige doorverwijzingen nog andere voordelen met zich mee. Doordat de medisch specialisten minder vaak ad hoc gestoord worden door telefoontjes van huisartsen, worden hun werkzaamheden minder vaak onderbroken.

Het advies dat de medische specialisten middels het digitale systeem via de huisartsen aan de patiënt geven, gaat niet ten koste van diens eigen risico en de patiënt hoeft ook niet (onnodig) naar het ziekenhuis te reizen. Het systeem heeft ook een positief effect op de kwaliteit van de zorg van de deelnemende huisartsen. Zij kunnen dankzij het laagdrempelige contact met medisch specialisten hun kennis vergroten. Daarnaast kunnen zij effeciënter gaan werken omdat ze minder tijd kwijt zijn aan het telefonisch contacteren van medisch specialisten die tijdens kantooruren doorgaans moeilijk telefonisch bereikbaar zijn.

Uitbreiding naar alle specialismen

Op dit moment is het digitaal consulteren van medisch specialisten alleen nog mogelijk voor de vijf voornoemde specialismen. Echter, de vele voordelen die voor alle betrokkenen in het verschiet liggen, maken dat het Rijnstate er naar streeft om het systeem van de digitale consulten over niet al te lange termijn voor alle specialismen wil uitrollen.

In 2018 werd in het Groningse Martini Ziekenhuis, als eerste Nederlandse ziekenhuis, een proef met digitale consultatie tussen huisarts en specialist uitgevoerd. Daar lag de nadruk toen vooral op kostenbesparing en het dichter bij de patiënt brengen van de zorg doordat de patiënt onder behandeling van de huisarts kan blijven.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen