Minder onnodige opnames van ouderen

17 maart 2023
ouderen-1
Ouderenzorg
Nieuws

Sinds twee jaar is in het Tergooi MC een speciaal geriatrieteam standaard betrokken bij de behandeling van ouderen op de Spoedeisende Hulp. Sindsdien is er sprake van minder onnodige opnames én zorg die beter past bij de specifieke situatie. Dat is niet alleen fijn voor de patiënt maar helpt ook om een kwalitatieve zorg voor ouderen te bieden en het ziekenhuis te ontlasten.

“Wanneer ouderen bij ons op de Spoedeisende Hulp binnenkomen, bijvoorbeeld omdat ze thuis gevallen zijn, dan kijkt de hoofdbehandelaar natuurlijk of er sprake is van een gebroken heup of een andere breuk”, vertelt verpleegkundig specialist geriatrie Vera Hogervorst. Als Geriatric Emergency Medicine-team (GEM-team) onderzoeken we ook de reden van de val.

Daarnaast onderzoeken we of er nog andere belangrijke medische problemen zijn. Bijvoorbeeld een verminderde alertheid door medicijngebruik. Of soms zijn mensen verzwakt omdat ze een blaasontsteking onder de leden hebben zonder dat ze het zelf in de gaten hebben.”

Passende zorg op de juiste plek

Het Tergooi GEM-team verricht een aantal onderzoeken en een apotheker bekijkt de medicijnen. “Regelmatig doen we bloed- en urineonderzoek en maken we een hartfilmpje. Daarnaast nemen we de thuissituatie onder de loep. Daarbij kijken we wie thuis eventueel hulp kan bieden als dat nodig is”, zegt klinisch geriater dr. Annemarieke de Jonghe.

“Met de patiënt bespreken we de behandelvoorkeuren en beslissen we samen wat nodig is. Is een opname het beste? Of is er steun nodig op andere gebieden? Dat beslissen we samen. Zo kunnen we thuiszorg regelen of we kijken of er een tijdelijke plek in een zorginstelling in de regio beschikbaar is om verder te herstellen. Als het nodig is krijgen patiënten meteen een rolstoel, een rollator of andere hulpmiddelen mee naar huis. En we geven duidelijke instructies voor thuis. Zo zorgen we voor passende zorg op de juiste plek”, aldus De Jonghe.

Minder onnodige opnames

Hogervorst: “Deze manier van werken is fijn voor patiënten. Ook zijn wij zelf heel tevreden. Door op deze manier te werken hebben we echt goed zicht op de medische situatie. We leveren passende en dus ook echt betere zorg en ouderen worden minder vaak onnodig in het ziekenhuis opgenomen.”

Vijf jaar geleden riep ActiZ, de brancheorganisatie voor thuiszorgaanbieders, de verantwoordelijke ministers al op om de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren. Door preventie enerzijds maar ook om door vroegtijdige interventie te bewerkstelligen dan minder ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. Het gaat om ziektebeelden die veroorzaakt worden door veroudering, of die sterk door veroudering beïnvloed worden. Wie meer wil weten kan terecht op de pagina van de polikliniek Geriatrie.