Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Minder polibezoeken voor reumapatiënten

De afdeling reumatologie van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) houdt de komende tijd een pilot met de software van DEARhealth, bestaande uit een platform voor zorgverleners met onder andere slimme beslisondersteuning en een app voor patiënten. Daarmee gaat DEARhealth bijdragen aan minder polibezoeken voor reumapatiënten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Deze technologie komt op het juiste moment aangezien wordt verwacht dat het aantal reumapatiënten als gevolg van vergrijzing de komende jaren zal stijgen als gevolg van vergrijzing. Zoals ook wordt verwacht dat het aantal zorgverleners niet in datzelfde tempo zal toenemen.

Deze slimme zorgpad-technologie draagt bij aan het verlagen van het aantal polibezoeken, zodat de patiënt zelf meer gepersonaliseerde zorg krijgt en er ook ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten. Hoe groot het effect van deze technologie is, zal door middel van de pilot onder een deel van de patiënten worden onderzocht om te bewerkstelligen dat alle patiënten de best mogelijke zorg krijgen.

Onderzoek

Onderzoekers (artsen en/of onderzoeksverpleegkundigen) van de afdeling reumatologie zullen dit onderzoek doen met een onderzoeksgroep die bestaat uit 168 patiënten, die via loting bij de controle- of experimentele groep worden ingedeeld.

Het onderzoek zal aan het licht brengen wat de effecten zijn van het inzetten van een technologie die zorgverleners ondersteunt bij de behandeling van patiënten met een chronische ziekte. Daarnaast is er de controlegroep die uit 84 personen bestaat. Zij ontvangen de zorg zoals die nu ook wordt gegeven, terwijl de uit 84 personen bestaande experimentele groep gebruik zal maken van de software van DEARhealth.

Zorgpad reumapatiënten

In een zogenaamde zorgpad worden alle opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria voor aanpassingen in het zorgproces voor een groep patiënten met één bepaalde ziekte beschreven. Daarbij gaat het om wie, welke zorg op welk moment levert om te komen tot een goede en efficiënte zorgverlening. Door middel van zorgpadtechnologie richt de software van DEARhealth een zorgpad in voor patiënten met Reumatoïde Artritis (RA). In dit onderzoek wordt het gebruik van dergelijke zorgpadtechnologie onderzocht.

Op basis van medische gegevens, resultaten van vragenlijsten die door de patiënt ingevuld worden (PROMs) en bloedonderzoek, zal de zorgpadtechnologie van DEARhealth, de patiënt en zorgverlener, wanneer dat nodig is waarschuwen. Vervolgens kunnen dan aanpassingen in het zorgpad worden gemaakt, om op die manier risico’s te vermijden, bijvoorbeeld een extra bloedonderzoek.

Opvlamming van de ziekenhuis of een ziekenhuisopname zijn voorbeelden van de risico’s waar het dan om kan gaan. Contactmomenten voor die specifieke patiënt zouden juist worden verminderd wanneer uit de gegevens, die door DEARhealth verzameld worden, blijkt dat de RA van een patiënt lange tijd stabiel is. Op deze wijze ontstaat er dus zorg op maat.

Gepersonaliseerde zorg

Door dit onderzoek zal er een bevestiging komen van het feit dat zorgpadtechnologie bij mensen met Reumatoïde Artritis een verbetering geeft van de ervaringen met de zorg en van de kwaliteit van leven van patiënten. Maar ook de bevestiging dat het een afname geeft van het aantal RA opvlammingen per jaar en of het kan helpen om onnodige zorgkosten te vermijden.

Vorig jaar startte het St. Antonius Ziekenhuis met het inzetten van de ‘Mijn RA-meter’ voor reumapatiënten, een vergelijkbaar initiatief. Verwacht wordt dat uiteindelijk bijna de helft van de reumapatiënten die deze app gaan gebruiken nog maar een keer per jaar een polibezoek zal moeten afleggen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen