Minder verwijzingen, sneller antwoord met digitaal consult MCL

25 september 2020
digitaal-consult-arts
Digitalisering
Nieuws

Huisartsen en medisch specialisten van het Medisch Centrum Leeuwarden (MLC) gaan intensiever samenwerken via ‘digitale meedenkconsulten’. Deze consulten zijn ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraar De Friesland. Het advies van de medisch specialist aan de huisarts kost de patiënt geen eigen risico, zo laat het MCL weten. In de afgelopen anderhalf jaar hebben ook onder meer Treant Zorggroep en het Martini Ziekenhuis (Noord-Nederland) een dergelijk consult ingevoerd.

Huisartsen kunnen vanaf deze maand via het digitale consult makkelijk en laagdrempelig een behandeladvies krijgen van een medisch specialist in het MCL. Zo kunnen veel patiënten onder behandeling bij de huisarts blijven en worden verwijzingen naar het ziekenhuis deels voorkomen. De patiënt kan zo ze de benodigde zorg door de eigen huisarts dicht bij huis krijgen.

Stroomversnelling consult door corona

“We zochten al langere tijd naar een manier om de praktische samenwerking te verbeteren,” vertelt Frederik Heeres, huisarts in Franeker en bestuurslid van huisartsencoöperatie CoLeo. “De corona-crisis, met oplopende wachttijden en beperkte capaciteit op de poliklinieken, heeft voor een stroomversnelling gezorgd.”

Tot nu toe belden huisartsen bij twijfel over een diagnose of behandeling de dienstdoende specialist voor kort telefonisch overleg of verwezen ze naar het ziekenhuis. Voordeel van de nieuwe werkwijze is volgens Heeres dat de specialist alle relevante informatie op een rustig moment kan doornemen en dat de huisarts een gedegen schriftelijk advies terug ontvangt. Dit beperkt het aantal verwijzingen en daarmee lange wachttijden in het ziekenhuis. “En we houden de kosten in de zorg binnen de perken. Dit sluit aan bij de landelijke beweging ’De Juiste zorg op de juiste plek’.”

Wel meedenken, geen verwijzing

Internist Froukje Ubels, medisch specialist in het MCL en voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden noemt ook voordelen van de meedenkconsulten voor de betrokken dokters. “In veel gevallen is een verwijzing naar het ziekenhuis niet nodig, terwijl de medisch specialist wél meedenkt. Daardoor maak je beter gebruik van de beschikbare capaciteit in het ziekenhuis met behoud van kwaliteit van de zorg.”

Verder is het digitale consult - in tegenstelling tot telefonisch overleg op allerlei momenten tussendoor - goed in te plannen in een spreekuur en kan er ook op korte termijn een antwoord worden gegeven. Door gebruik te maken van het elektronisch patiëntendossier is dit inzichtelijk voor de patiënt (via MijnMCL), maar ook eventueel op een later moment van een behandeling. Ubels: “Voor ons als medisch specialisten in het ziekenhuis is dit allemaal winst.”

Digitaal meekijkconsult Treant, Martini

Sinds dit voorjaar kunnen huisartsen in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal ook digitaal de medisch specialisten van Treant Zorggroep consulteren. Het doel van wat Treant het digitaal meekijkconsult noemt, is dat huisartsen laagdrempelig en eenvoudig kunnen overleggen met een medisch specialist over een patiënt. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de invoering versneld mogelijk gemaakt.

Huisartsenzorg Drenthe (HZD), de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), Treant Zorggroep, softwareleverancier Topicus en de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis werkten nauw samen bij het mogelijk maken van het digitale meekijkconsult. Treant omvat onder meer drie ziekenhuislocaties en telt zo’n 260 medisch specialisten.

Menzis heeft op dit gebied eerder al samengewerkt met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en het Martini Ziekenhuis. De leden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en het Martini Ziekenhuis zijn in april 2019 na een proef van een jaar officieel met digitale consultatie tussen de huisarts en medisch specialist. De initiatiefnemers gaven destijds aan het digitaal consult snel naar andere ziekenhuizen uit te willen breiden.