Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Minister Bruins presenteert visie op medische technologie

Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) kunnen nieuwe technologieën een positieve bijdrage leveren aan het Nederlandse zorgstelsel mits zij op de juiste manier worden ingezet. De overheid wil regelgevende en financiële kaders stellen om tot doelmatige inzet te komen van e-health.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Bruins schrijft dat hij het belangrijk vind dat alle betrokken partijen, van innovator tot eindgebruiker, goed kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen zodat technologie kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de vergrijzing, het toenemende aantal chronisch zieken, de stijgende zorgkosten en het personeelstekort in de zorg.

Het is daarbij wel essentieel dat de juiste oplossingen worden herkend en dat oplossingen die niet bijdragen aan de doelmatigheid of betaalbaarheid van de zorg in vroegtijdig stadium uit het systeem worden gefilterd.  

Volgens Bruins laat het zich namelijk moeilijk voorspellen of nieuwe technologieën de hoge verwachtingen gaan waarmaken. Voor hem staat wel vast dat de zorgsector een snelle ontwikkeling doormaakt met vele nieuwe mogelijkheden zoals aan de opmars van technologieën zoals 3D-printen, robots, kunstmatige intelligentie, nieuwe vormen van diagnostiek, wearables voor leefstijlmonitoring en sensortechnologie om langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar ook combinaties van regeneratieve geneeskunde, geneesmiddelen en medische technologie zullen nieuwe innovaties brengen, verwacht Bruins.

Bruins stuurt aan op een ‘proactieve en samenhangende benadering’ van vraagstukken op het gebied van het gebruik van nieuwe technologieën in de zorg en ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Zo kan de overheid regelgevende en financiële kaders stellen om tot doelmatige inzet te komen en kan de overheid partijen uit de keten bij elkaar brengen.

Vier thema’s bepalen beleid

Vanuit die rolopvatting wil Bruins zich samen met alle belanghebbenden de komende tijd gaan richten op vier thema’s. Zo wil de overheid een meer samenhangende aanpak van vraagstukken rondom medische technologie bevorderen, door onder andere een ‘vroege dialoog’ tussen patiënten, zorgverleners en innovatoren structureler te laten vormgeven en het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en meerwaarde voor de patiënt van bestaande en nieuwe medische technologie te stimuleren (‘Een evenwichtige markt’). Daarnaast wil de overheid het gebruik van technologie in de thuissituatie verder stimuleren door goede voorbeelden verder op te schalen (‘Zorg en ondersteuning op de juiste plek).

Verder zal de overheid het gepast gebruik van medische technologieën gaan bevorderen en inzetten op meer onderzoek naar de doelmatigheid en uitkomsten van de hulpmiddelenzorg voor betere gezamenlijke beslissingen tussen voorschrijver en eindgebruiker (‘Het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt’.).

Tenslotte gaat Bruins samen met collega-minister Hugo de Jonge van VWS de domeinoverstijgende problematiek bij de aanspraak en vergoeding van de hulpmiddelenzorg aanpakken, door betere cliëntondersteuning, lastenvermindering en een verkenning naar een meer logische en uitvoerbare indeling van de vergoedingsregelingen voor hulpmiddelen (‘Eenvoudig toegang tot een hulpmiddel’).

Bruins noemt de visie geen ‘kant-en-klare blauwdruk, maar volgens hem worden de belangrijke overwegingen en aandachtspunten geschetst. Samen met belanghebbenden zal Bruins acties verder uitwerken in de vorm van een ‘Nationale Agenda MedTech 2020-2024’.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen