Minister De Jonge opent Future Care Labs ROC Midden NL

14 januari 2019
ROC-Midden-Nederland-1
Digitalisering
Nieuws
De Future Care Labs zijn volgens het ROC Midden Nederland een antwoord op de veranderende arbeidsmarkt in de zorg. Om studenten en de huidige zorgprofessionals beter voor te bereiden op ontwikkelingen in hun vakgebied – zoals digitalisering en zorg-op-afstand - heeft ROC Midden Nederland de drie labs opgezet op het snijvlak van zorg, welzijn, techniek en ICT.

Toekomstgerichte Future Care Labs

Door de labs in te richten met state-of-the-art faciliteiten, moeten studenten beter en meer toekomstgericht opgeleid voor de arbeidsmarkt. Verder kunnen ook medewerkers uit het werkveld of vmbo getraind worden. Ook bedrijven kunnen gebruikmaken van de labs, aldus een persbericht van de instelling.

Interactieve leeromgeving

ROC Midden Nederland introduceert ook het eerste Mobiele Zorglab in de regio Utrecht. Hierin staat de veranderende rol van de zorgprofessional centraal. Het Mobiele Zorglab is een interactieve leeromgeving en sluit evenals de Future Care Labs aan bij de nieuwe definitie van positieve gezondheid. Vanuit het Wijkleerbedrijf aan de Vondellaan in Utrecht gaan studenten actief aan de slag in de wijk. De locatie omvat een kinderopvang en een Beauty Salon. Bewoners uit de wijk kunnen er echter ook een ‘health check’ doen. Verder is er een aanbod aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Met het Wijkleerbedrijf wil ROC Midden Nederland zichtbaar zijn in de wijk en de aansluiting van onderwijs, lokale arbeidsmarkt en buurtbewoners versterken.

AR-toepassingen zorgonderwijs

Het ROC Midden Nederland voerde eind 2017 augmented reality (AR)-toepassingen in bij het op medische zorg gerichte onderwijs. Tijdens het project Nieuw Leren in de Zorg worden verpleegtechnische handelingen ‘medicijndelen en toedienen’ aan studenten van het Gezondheidszorg College in Amersfoort en medewerkers van verschillende zorginstellingen onderwezen met behulp van augmented reality. ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 22.000 studenten en cursisten. Het aanbod van ROC Midden Nederland is ondergebracht in 13 vakcolleges in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!