MM-app Isala moet medicatietrouw bevorderen

21 juli 2020
Isala-MM-app
Apps
Nieuws

Medewerkers van het Zwolse Isala Ziekenhuis hebben een app ontwikkeld die mensen met multipel myeloom (beenmergkanker) moet helpen om hun medicatie goed te beheren. Momenteel zit de app nog in een pilotfase. De MM-app moet patiënten én behandelend zorgverleners ondersteunen. Zo is er ook een functie om berichten uit te wisselen. Op termijn moet er een koppeling met het EPD komen en moet de app landelijk beschikbaar gesteld worden.

Met de MM-app hopen de initiatiefnemers de oplossing te hebben gevonden om medicatietrouw te borgen als er opeens heel veel medicatie tegelijk ingenomen moet worden. De kiem werd volgens het Isala gelegd door apotheker Job Eijsink en internist- hematoloog Juleon Coenen. Zijn opvolger Paul Geerts, regieverpleegkundige Karin Kamminga en Eijsink hebben het idee verder uitgewerkt.

“Als apotheker wilde ik graag een bijdrage leveren”, vertelt Eijsink. “In het licht van de steeds verdere digitalisering van de zorg, leek een e-coach voor de hand te liggen. Samen met Amgen en SanaNet werkten we het idee verder uit en is het gelukt om een app te ontwikkelen, met als belangrijkste en unieke toepassing de medicatiemodule. Hierin kunnen patiënten nauwgezet bijhouden welke medicatie ze hebben ingenomen.”

MM-app in pilotfase

De app zit momenteel in een pilotfase met 20 gebruikers. Belangrijk is volgens de ontwikkelaars dat zowel patiënten als zorgverleners enthousiast zijn. Regieverpleegkundige Kamminga stelt van patiënten tot dusver alleen positieve geluiden te horen. “De medicatiemodule helpt hen echt om het overzicht te bewaren.”

“Voor ons als behandelaar blijkt het ook echt een meerwaarde dat wij op de achtergrond kunnen meekijken”, stelt Geerts. “We zien wat en hoeveel iemand op een bepaalde dag heeft ingenomen. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als iemand bijwerkingen heeft van een medicijn en die benoemt in een consult.”

Meer ondersteunende functies

De app heeft meer functies die patiënten én zorgverleners ondersteunen. Geerts hierover: “Patiënten kunnen in de app bijvoorbeeld aangeven welk onderwerp ze in het spreekuur willen bespreken. Daardoor kan ik me beter voorbereiden en in een consult sneller tot de essentie komen.” Verder helpt het kunnen het versturen van berichten tussen patiënt en behandelaar om het lijntje tussen patiënt en hulpverlener korter te houden, wat volgens Geert voor beiden heel prettig werkt.

Kamminga voegt toe dat patiënten een week voor de afspraak met de arts een vragenlijst invullen. “Het is nu al verschillende keren gebeurd dat hierdoor een rode vlag opstak en wij zelf contact opnamen. Waarschijnlijk had geen van deze mensen uit zichzelf gebeld en dat had negatieve effecten op de behandeling kunnen hebben.”

Waardegedreven zorgtraject gekoppeld

Omdat de app uit patiëntbehoeften ontstaan is, heeft het Isala er een waardegedreven zorgtraject aan gekoppeld. “Hiervoor zitten we regelmatig om tafel met patiënten om de app waar nodig aan te passen en beter te laten aansluiten op hun behoefte”, vertelt Eijsink. “Daarnaast hopen we einde dit jaar te starten met een randomized controlled trial, waarbij de app bij de ene groep patiënten wel wordt ingezet en bij de andere groep niet. Zo kunnen we onderzoeken in welke mate de app daadwerkelijk meerwaarde heeft.”

Het onderzoek moet onder meer medicatietrouw meten, omdat de medicatiemodule nieuw is en in geen andere vergelijkbare apps zit. Eijsink: “We verwachten dat de app het mensen veel makkelijker maakt om medicatie op de juiste manier in te nemen en dit moet uiteindelijk ook z’n effect op de overleving van patiënten aantonen, dat moeten we gaan ondervinden.”

Patiëntbeleving belangrijk

Geerts vindt het daarnaast belangrijk om te kijken naar de beleving van patiënten. Iets wat voor patiënten vaak zwaar meetelt, maar in medische onderzoeken meestal een beetje onderbelicht blijft. “In dit onderzoek is het juist van belang, omdat de app is ontwikkeld om mensen beter te ondersteunen en te faciliteren, zodat ze zelf meer de regie houden.”

Op termijn moet de MM-app bij elke nieuwe gediagnosticeerde multipel myeloom patiënt ingezet worden. Ook is het de wens van de initiatiefnemers om de app te koppelen aan het elektronische patiëntendossier van het Isala. Uiteindelijk moet de app niet exclusief voor Isala en haar patiënten blijven, maar beschikbaar komen voor meerdere ziekenhuizen en alle multipel myeloom patiënten in het land.

Focus op e-health

Het Zwolse Isala Ziekenhuis is al langer en breder bezig met het uittesten en invoeren van allerlei e-health toepassingen. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versneld. Zo is onlangs het COPD-programma sterk uitgebreid en wordt de app OncoCoach uitgetest voor patiënten die chemotherapie krijgen.