MMC behaalt als eerste ziekenhuis alle medicatiedoelen VIPP

18 januari 2019
VIPP_achtergrond
Databeschikbaarheid
Nieuws

Máxima Medisch Centrum (MMC) is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle doelstellingen op het gebied van medicatie heeft behaald. Dit hebben het ziekenhuis zelf en het VIPP-programma op 17 januari bekend gemaakt. Een onafhankelijke auditor heeft bevestigd dat het MMC aan de doelen uit B2 voldoet.

Het MMC heeft locaties in Eindhoven en Veldhoven. Landelijk nemen 66 ziekenhuizen en 35 overige zorginstellingen deel aan het door de overheid gesubsidieerde VIPP-programma, dat bestaat uit doelstellingen op het gebied van medicatieveiligheid en informatie-uitwisseling. Voor andere sectoren in de zorg zijn er nu vergelijkbare stimuleringsprogramma’s, zoals VIPP GGZ, OPEN (eerste lijn) en InZicht (langdurige zorg).

Voorkomen medicatiefouten

Het behalen van VIPP-doelstelling B2 betekent dat er niet meer gefaxt wordt, maar dat recepten digitaal naar de apotheek verstuurd worden. Recepten hoeven niet te worden overgetypt en de patiënt krijgt gelijk per e-mail een bericht. Hiermee worden fouten voorkomen. Alle ziekenhuizen moeten per 31 december 2019 aan deze doelstelling voldoen. Daarnaast zijn er nog drie doelstellingen/modules op het gebied van patiënt en informatie. Al sinds 2014 is het voor patiënten van MMC mogelijk om via patiëntportaal MijnMMC hun medische gegevens online in te zien (VIPP-module A1), ook wel duppen genoemd. Op het gebied van medicatie biedt het patiëntportaal de nodige toegevoegde waarde. Zo is er een overzicht van welke medicatie sinds het laatste bezoek aan het ziekenhuis staat geregistreerd. Voor deze medicatie kan de patiënt via het portaal een herhaalrecept aanvragen, dat digitaal kan worden voorgeschreven. In vrijwel alle ziekenhuizen is dit nu mogelijk. Met ingang van 2020 moeten alle 5 VIPP-modules behaald zijn.

Digitale herhaalrecepten

Cardioloog Ruud Spee vertelt in een nieuwsbericht van het MMC dat hij voorheen een recept moest uitprinten, ondertekenen en in het bakje leggen van de secretaresse, waarna zij het aan de apotheek kon faxen. “Dankzij de mogelijkheid om digitaal herhaalrecepten voor te schrijven, kan ik het recept direct naar de apotheek sturen en ontvangt de patiënt per mail een melding. Zo kunnen we de patiënt sneller helpen en hebben we minder administratieve last op de polikliniek.” Het is jammer dat nog niet alle apotheken in de regio zijn aangesloten, stelt Spee. Een collectief van acht apotheken is namelijk vanwege een gezamenlijk technisch probleem niet in staat om aan te sluiten en kan om die reden nog geen digitale recepten ontvangen.

Verbetering veiligheid

Ook buiten het portaal is binnen het MMC aandacht voor digitalisering, wat de medicatieveiligheid ten goede komt. Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is van circa 80 procent van de patiënten in de regio Eindhoven en De Kempen terug te vinden welke medicatie aan hen is verstrekt. Als een patiënt bij Máxima Medisch Centrum onder behandeling komt, is de actuele medicatie eenvoudig door de arts te bekijken. Internist Ronald Erdtsieck vertelt dat hij bij ongeveer de helft van zijn consulten deze functionaliteit gebruikt. “Het grote voordeel vind ik dat ik op het medicatie overzicht kan zien wat bijvoorbeeld de huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis heeft voorgeschreven. Als de patiënt het dan heeft over ‘dat witte pilletje’ dat ik niet zelf heb voorgeschreven, dan kan ik op het medicatie-overzicht terugvinden welk voorschrift dit betreft. Voorheen hadden we niet zomaar toegang tot deze informatie.”

Verdere verbetering

MMC stelt dat het de komende periode verder werkt aan het verbeteren van digitale informatievoorziening, waardoor patiënten zich steeds beter kunnen voorbereiden op het gesprek met de arts en in grotere mate zelf een rol spelen in het behandeltraject.

VIPP-Module B1 houdt in:

Iedere instelling kan uiterlijk per 1 juli 2018 een actueel overzicht van medicatie bieden als onderdeel van het medicatieproces in klinische en poliklinische setting;

VIPP-Module B2 houdt in:

Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 medicatievoorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept. Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!