MMC verliest deel digitaal beeldmateriaal door onbekende oorzaak

14 juni 2017
Nieuws
Het verdwenen beeldmateriaal betreft volgens het MMC géén röntgenbeelden op basis waarvan een diagnose wordt gesteld, maar ondersteunende beelden van bijvoorbeeld endoscopieën, echo’s en functieonderzoeken. Het gaat om een deel van het beeldmateriaal van onderzoeken die hebben plaatsgevonden tussen 25 januari en 8 juni 2017.

Onderzoek naar incident

Momenteel zoekt het MMC zorgvuldig uit van welke beelden er nog wel reservekopieën beschikbaar zijn  en welke beelden definitief ontbreken. Patiënten van wie beeldmateriaal verloren is gegaan, ontvangen daarover een persoonlijke brief waarin het ziekenhuis zal uitleggen wat dit voor de betreffende patiënt betekent. Verder wordt met een externe partij grondig uitgezocht hoe het incident kon plaatsvinden en hoe herhaling voorkomen kan worden.

In de meeste gevallen dienen de beelden ter ondersteuning of illustratie van de diagnose. Op basis van de beelden wordt een verslag gemaakt in het ziekenhuisinformatiesysteem. Dit beschikbare verslag vormt de basis voor het vervolg zorgtraject, niet de betreffende beelden. Het verslag is nog steeds beschikbaar in het ziekenhuisinformatiesysteem, benadrukt het MMC. ‘Niet uit te sluiten is, dat in uitzonderlijke gevallen het onderzoek herhaald moet worden. Uiteraard betreuren wij dit zeer voor betrokken patiënten.’

Melding bij IG, AP

Het incident is uiteraard ook netjes gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De melding heeft plaatsgevonden omdat de gegevens van de patiënten niet meer beschikbaar zijn. De privacy van de patiënten is nooit in het geding geweest.