Mobiele apps rukken op in geestelijke gezondheidszorg

26 augustus 2016
Nieuws

Ook in de geestelijke gezondheid rukken de mobiele apps op. Bijvoorbeeld een app op iemands smartphone die een noodplan biedt bij een angstaanval of een plotselinge drang naar drank of drugs. Dergelijke e-health oplossingen worden in de geestelijke gezondheidszorg steeds vaker toegepast, zo schrijft website Mijngezondheidsgids.

Voordeel van een dergelijk app is dat hij 24/7 beschikbaar is, op elke locatie, terwijl een map met een crisispreventieplan vaak thuis ligt en een behandelaar 24 uur per dag, 7 dagen per week in actie kan komen. Een mobieltje is over het algemeen direct bij de hand zodat een ‘noodplan’ op ieder gewenst moment kan worden geraadpleegd, om zo een probleem als een opkomende angstaanval aan te pakken.

Het artikel op Mijngezondheidsgids haalt als voorbeeld Rob van Okeren aan. Hij beschikt sinds kort over een mobieltje met zo’n ‘noodplan’. Voelt hij een paniekaanval opkomen of steken depressieve gevoelens de kop op? Dan pakt hij zijn mobiel, klikt op de app en kiest een door hemzelf gekozen tekst, beeld of geluidsfragment. Helpt ook dat niet, dan klikt hij op ‘contact’ en belt de app direct zijn contactpersoon. Maar meestal komt het niet zover en kan Rob de negatieve gevoelens stoppen voordat zij de overhand krijgen.

Volgens verpleegkundig specialist ggz Roos Stals kan zo’n oplossing goed werken omdat het een plan is dat de cliënt zelf heeft ontwikkeld, al dan niet samen met de behandelaar. Geen standaard oplossing, maar maatwerk. De teksten, beelden en geluidsfragmenten hebben hun effectiviteit vaak in de praktijk al bewezen. Dat geeft veel mensen bij voorbaat al meer zekerheid, waardoor de aanvallen minder vaak optreden.

Stals: “Als je weet dat je letterlijk altijd hulp bij de hand hebt, word je zelfverzekerder. Het gevoel weer zelf de regie te hebben over je leven en minder afhankelijk te zijn van anderen, maakt dat je je beter voelt en minder kwetsbaar bent.” Ook de eigen invloed van een cliënt op het noodplan is belangrijk. “Hoe groter de betrokkenheid en hoe groter de verantwoordelijkheid die de cliënt neemt, des te beter de resultaten zullen zijn.”

De combinatie van een eigen noodplan en mobiele toegang tot digitale content biedt meer zelfregie en dus meer verantwoordelijkheid. Dat kan voor sommige patiënten een probleem zijn, wanneer zij zelf moeten beoordelen of professionele hulp nodig is om uit een negatieve spiraal te komen. Ook dan kunnen bovengenoemde mobiele oplossingen hulp bieden. Zo bevat de app die Rob gebruikt ook een signaalfunctie die bijhoudt. Zo bevat de app die Rob gebruikt ook een signaalfunctie. Wordt een vooraf ingegeven maximum bereikt, dan stuurt de app een mailtje naar de cliënt en/of de behandelaar met een zelf gekozen tekst. Zo kunnen veiligheden worden ingebouwd om excessen te voorkomen.

Betrokkenheid

De invloed van de cliënt bij het ontwikkelen van een ‘noodplan’ is essentieel voor de effectiviteit daarvan op het moment dat het er echt toe doet. Dat kan betekenen dat iemand soms kiest voor onorthodoxe maatregelen. Een van de cliënten die gebruikmaakt van de app heeft een geschiedenis van drankmisbruik en gekoppeld daaraan fysieke mishandeling van zijn vrouw. In zijn noodplan staat een foto van zijn vrouw nadat hij haar in een dronken bui in elkaar heeft geslagen. Als hij de behoefte naar alcohol voelt opkomen, tikt hij op zijn ‘noodplan’ en komt de foto tevoorschijn. De drang naar drank neemt doorgaans direct af.