Mprove uitgebreid met NoordWest Ziekenhuisgroep

vr 19 februari 2021 - 09:45
NWZ-voorgevel
Samenwerking
Nieuws

Het samenwerkingsverband mProve telt sinds kort zeven ziekenhuizen. Noordwest Ziekenhuisgroep is toegetreden tot het netwerk van topklinische ziekenhuizen, na wat het zelf omschrijft als een 'intensieve bestuurlijke en inhoudelijke verkenning'. Het Zuyderland Medisch Centrum trad in mei 2020 als zesde ziekenhuis toe tot het samenwerkingsverband. In 2018 begonnen vijf ziekenhuizen met het mProve project. Zij werken samen aan projecten die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet (direct) kan realiseren.

Noordwest Ziekenhuisgroep is verheugd toe te treden tot mProve, stelt Stefan Kroese, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep. "Noordwest is een organisatie met een hele hoge ambitie. We lopen graag voorop als het gaat om het introduceren van nieuwe onderzoeksmethodes, technieken en behandelmethoden. Samen de zorg beter maken, dat is waar wij voor staan. We hebben de overtuiging dat door de samenwerking binnen het netwerk , we nog duidelijker het verschil kunnen maken. Voor de zorg, voor onze patiënten én voor onze medewerkers."

'Samen slimmer en beter'

Noordwest Ziekenhuisgroep sluit inhoudelijk goed aan bij mProve, geeft de organisatie aan. Connected Care, Data Analytics en Merkbaar Beter, de drie hoofdthema’s van de organisatie, staan hoog op de agenda. Verder is de ziekenhuisgroep, evenals mProve, actief in verbeterslagen op het gebied van antistolling, calamiteiten, laaggeletterdheid en het ontregelen van de zorg. "Op al deze gebieden kunnen ze kennis en ervaring inbrengen en halen binnen mProve", zegt Jan Harm Zwaveling, voorzitter mProve en voorzitter raad van bestuur Máxima MC. "Noordwest is dus van grote toegevoegde waarde voor het samenwerkingsverband. Samen zijn we slimmer en sneller en kunnen we beter inspelen op de veranderende gezondheidszorg."

De focus van het samenwerkingsverband ligt bij de hoofdthema's Connected Care (innovatieve zorg met behulp van digitale oplossingen), Data Analytics (opbouw van een gezamenlijk dataplatform en inzet van data analytics ter ondersteuning van de andere hoofdthema's) en Merkbaar Beter (zorginhoudelijke en andere vormen van kwaliteitsverbetering). Het netwerk bestaat nu uit zeven topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima MC (Veldhoven), Noordwest Ziekenhuisgroep (Den Halder, Alkmaar), Rijnstate (Arnhem) en Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen en Sittard-Geleen).

Resultaten mProve samenwerking

In mei vorig jaar maakte mProve bekend dat VIPP-koploperstraject van vijf in het netwerk verenigde ziekenhuizen duidelijke resultaten heeft opgeleverd. Zo zijn er door de uitwisseling van kennis en lessons learned over het mProve-programma voor laaggeletterden goede resultaten behaald. Wel bleek de subsidieverantwoording veel administratielasten mee te brengen. De samenwerkende ziekenhuizen geven het koploperstraject in 2021 een vervolg.