Nationale Visie: verhelderend zicht op zorg van morgen

vr 7 april 2023 - 08:09
Vlag-medicatie-hand
Samenwerking
Nieuws

Om goede zorg te kunnen (blijven) geven aan alle burgers in Nederland moet de zorg toekomstbestendig worden. Uitdagingen als de toenemende zorgvraag en de arbeidsproblematiek nopen tot een heldere visie op de rol van digitalisering en databeschikbaarheid in de zorg. Die visie staat beschreven in de Nationale Visie en Strategie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Databeschikbaarheid is de kern van het beleidsdocument, vertelt Bianca Rouwenhorst, Directeur Informatiebeleid/CIO bij VWS in een interview met ICT&health.

Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid/CIO bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en lid van de ICT&health redactieraad, is initiatiefnemer achter de Nationale Visie. “In de zorg zijn er in de afgelopen jaren al heel veel initiatieven geboren om beter gegevens te kunnen uitwisselen in de zorg. Immers, het kunnen uitwisselen en beschikken over de juiste gegevens is cruciaal voor goede zorg. Maar er moet nog veel geregeld worden. Het is nodig om een stip op de horizon te zetten, waar we met de hele zorgketen naar toe kunnen werken”, vertelt Rouwenhorst.

Nationale Visie samen geschreven

De Nationale Visie is volgens Rouwenhorst geschreven samen met een grote groep stakeholders uit het zorgveld. Het stuk draait om de beweging van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid. Dit vergt volgens Rouwenhorst een meer integrale blik op het zorgproces. Een meer integrale blik.

“We gaan vanuit de zorg steeds meer naar gezondheid en preventie, en daaraan moet databeschikbaarheid bijdragen. De beschikbaarheid van data is noodzakelijk om het zorgveld integraal te laten samenwerken om zo de juiste informatie op het juiste moment te kunnen leveren voor de juiste zorg.”

Korte-termijnstrategie

Omdat een visie niet zonder een strategie kan, is al een korte termijnstrategie uitgewerkt. Deze is volgens Rouwenhorst in lijn met de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). “De strategie voor de middellange en lange termijn volgen later dit jaar. Daarmee creëren we het stuurelement waarmee we de komende jaren kunnen sturen.”

Dat het de markt zelf nog niet is gelukt om de juiste informatie op de juiste plek optimaal te organiseren, is opmerkelijk maar ook te verklaren. Binnen de zorgsector werken zorgprofessionals veelal met verschillende systemen, waarbij iedereen op zijn eigen manier de definiëring van gegevens hanteert, veelal gericht op het eigen specifieke zorgproces. Hierdoor zijn data onderling vaak niet uitwisselbaar. Dit geldt tussen ziekenhuizen onderling en tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsen en andere zorgverleners.

Positief advies

De Nationale Visie en strategie creëert volgens Rouwenhorst een beeld van waar men in de keten met elkaar naar toe zal gaan. “Deze visie is samen met een aantal zorgpartijen geschreven en met alle zorgpartijen en koepels gedeeld, onder meer via het Informatieberaad Zorg. Dat adviserend orgaan heeft over die visie een positief advies afgegeven aan onze minister en daar ben ik heel blij mee. Daarmee zie je dus dat iedereen ziet dat deze beweging noodzakelijk is.”

Lees het volledige diepte-interview met Bianca Rouwenhorst in ICT&health 2, die vanaf 13 april verschijnt.