Nauwere samenwerking MST en ZGT door nieuw EPD

16 juni 2020
EPD-Ehealth-A
Samenwerking
Nieuws

Het Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) gaan beiden gebruik maken van het HiX EPD om de zorg in de regio Twente naar een hoger plan te tillen. Beide zorginstellingen sloten daarvoor eind vorige week een overeenkomst met leverancier Chipsoft. Eind 2021 zal de overstap naar het nieuwe EPD bij beide ziekenhuizen afgerond worden.

De implementatie van een nieuw EPD past in de ambitie van ZGT en MST om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Daarvoor werken beide zorgverleners al geruime tijd nauw samen. Patiënten die bij het ene ziekenhuis een onderzoek ondergaat kan, wanneer dat bijvoorbeeld efficiënter blijkt, vervolgens in het andere ziekenhuis behandeld worden. De implementatie van een nieuw EPD maakt die samenwerking voor zowel patiënt als zorgverlener nog eenvoudiger.

Verbetering zorgproces

Wanneer patiënten, zoals wettelijk verplicht, hun toestemming daarvoor geven, dan kunnen straks delen van het patiëntendossier eenvoudig tussen beide ziekenhuizen uitgewisseld worden. Daardoor kunnen zorgprocessen naadloos in elkaar overlopen, ongeacht waar een patiënt zijn onderzoeken en behandelingen ondergaat.

Het nieuwe EPD kan aan een patiëntenportaal gekoppeld worden waar patiënten delen van hun medisch dossier kunnen inzien. Dit biedt patiënten de mogelijkheid om, samen met de arts en verpleegkundige, zelf meer de regie nemen in de eigen zorg.

Toekomstvast EPD

Omdat het ZGT en MST de informatie rondom de patiënt op dezelfde manier gaan vastleggen kan het zorgproces van die patiënt ook beter gemonitord worden. Dat geeft zowel de patiënt als zijn familie meer ondersteuning. Daarnaast is het nieuwe EPD toekomstvast. De ziekenhuizen kunnen door ontwikkelen, voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en beschikken over de laatste innovaties op het gebied van onder andere e-Health en zorg op afstand.

"De keuze om het EPD samen in te gaan richten heeft niet alleen voordelen voor de patiënten die in beide ziekenhuizen worden behandeld, maar ook voor de gegevensuitwisseling met andere zorgpartners in de regio. Een uniform ingericht EPD geeft ook meer mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zien het als een grote kans en een grote uitdaging om dit in nauwe samenwerking te realiseren”, zeggen de bestuurders Wolter Odding (ZGT) en Eric Rikkert (MST).

Eind vorig jaar sloot ZGT ook een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Twente voor een nauwere samenwerking op gebied van onderzoek en ontwikkeling van oplossingen voor gepersonaliseerde, patiëntgerichte zorg.