NCJ en TNO ontwikkelen e-healthplatform voor betere jeugdgezondheidszorg

7 november 2017
tno_ncj_edited
Innovatie
Nieuws

Het (NCJ) en onderzoeksinstituut TNO hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van digitale innovatie van jeugdgezondheidszorg (JGZ). Beide partijen gaan, samen met relevante stakeholders, een roadmap ontwikkelen voor digitalisering van de JGZ.

Het doel van de samenwerking is het bevorderen van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen via een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en JGZ-professionals. Hierbij voeren de ouders zelf de regie op de aanpak van hun zorgen en hulpvragen en werken de professionals zowel preventief als vraaggericht.
 
Om dit doel te bereiken en de uitdagingen te ondersteunen waar de JGZ voor staat sinds de komst van de nieuwe jeugdwet (2015) en de transformatie in de zorg, wordt een zogeheten i-JGZ-platform opgezet. In de ontwikkeling van het e-health platform combineert TNO haar kennis op het gebied van richtlijnontwikkeling, gepersonaliseerde voorlichting, data en e-health.

Start pilot in januari

“Het systeem moet zorgen voor borging van de basispreventie en het empowerment van ouders,  een meer eenduidige en wetenschappelijk onderbouwde manier van werken, inclusief goed gebruik van richtlijnen en de van inzet van -health applicaties als ondersteuning van het primaire hulpverleningsproces, “vertelt Symone Detmar van TNO. “Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande ICT-systemen, methodieken en instrumenten die bovendien eenvoudig bruikbaar moeten zijn voor alle betrokkenen.” Naar verwachting start de gezamenlijke pilot in januari.

Focus op gezondheid

TNO heeft al langer een focus op gebieden zoals gezondheid en e-health, zo stelt de organisatie in een toelichting op zijn roadmap. Gezond en veilig opgroeien is een van speerpunten van de organisatie, evenals het breder ontwikkelen van zowel sociale als technologische innovaties die bijdragen aan een gezonde en veerkrachtige jeugd en dito beroepsbevolking en aan lerende organisaties die zichzelf voortdurend vernieuwen.