Nederland loopt in Europa voorop met toegang data voor patiënten

wo 15 november 2017 - 19:57
NL-EP-dossier_edited
eHealth
Nieuws

Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg. De hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens in EPD’s maakt eigen regie van patiënten voor Nederlandse zorgorganisaties een uitdaging én een prioriteit. Dat blijkt uit een rapport van HIMSS Europa.

Patiëntdata en hoe je daar mee om moet gaan, staan hoog op de prioriteitenlijst van Nederlandse zorgorganisaties, aldus het rapport.  Verreweg de belangrijkste kwestie voor de komende twee tot drie jaar in Nederland is het uitwisselen van digitale patiëntgegevens en medische gegevens met externe organisaties. Dit is volgens HIMMS Europa logisch in het licht van de toenemende discussie in politiek, samenleving en zorgsector over de noodzaak tot betere uitwisseling en bescherming van patiënt- en medische gegevens.

Ontwikkeling patiëntgerichte benadering

Het rapport refereert onder meer aan het MedMij-programma, dat algemeen geaccepteerde afspraken en standaarden voor deze uitwisseling tussen informatiesystemen moet faciliteren.  Vanaf 2018 moet het MedMij-raamwerk ingevoerd worden. ‘De discussie laat bovendien zien dat Nederlandse zorgorganisaties bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe patiëntgerichte benadering van de gezondheidszorg’, aldus een persbericht over de studie.

Nederland heeft volgens het rapport een lichte voorsprong op veel andere Europese landen in digitalisering van de zorg. Dat zou onder meer blijken uit de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens en uit het grote aantal ICT-professionals in de zorg. Toch vindt ruim de helft van de Nederlandse  professionals in ICT en zorg dat het ICT-budget voor 2017-2018 te laag is. Dat laat aan de ene kant zien dat er met een beperkt budget veel bereikt kan worden, aan de andere kant is dat een verklaring voor het feit dat betrokken partijen de digitale volwassenheid van Nederlandse zorgorganisaties relatief laag inschatten.

EPD’s bieden betere kwaliteit zorg

De implementatie van EPD’s blijkt in alle onderzochte Europese landen van grote toegevoegde waarde te zijn voor zorgverleners. Het leidt tot een betere kwaliteit van zorg in de gehele ‘patiëntloopbaan’. Technologie draagt bovendien bij aan betere efficiency waardoor investeringen in ICT zich uiteindelijk terugverdienen, bijvoorbeeld door tijdbesparing bij het personeel en betere zorgkwaliteit.

Tegelijk laat het onderzoek dit jaar zien dat relatief weinig Europese zorginstellingen voldoende focus en financiële middelen voor de ICT-voorzieningen hebben om die uitdagingen aan te gaan. Maar als digitale technologieën uit volle overtuiging en organisatiebreed worden ingezet, dan zul je uiteindelijk een positief effect op de kosten zien.”

‘Nog veel te doen’

Stephen Bryant, Managing Director bij HIMSS Europe, zegt over de bevindingen in het onderzoek dat de resultaten een zeer uiteenlopend beeld schetsen. Enerzijds zijn Europese professionals positief over de waarde en kracht van zorg-ICT,  anderzijds is er nog veel te doen op het gebied van investeringen, het ontwikkelen van de digitale volwassenheid en het versterken van leiderschap.

“Lange tijd ging het vooral om het vrijmaken van voldoende middelen, maar misschien is het ontwikkelen en versterken van leiderschapsvaardigheden nog wel het belangrijkste gegeven in het onderzoek van dit jaar. Het blijkt dat e-health professionals in toenemende mate naar een plek in de bestuurskamer streven om verandering op een heel nieuw niveau te bewerkstelligen.”

Prioriteiten van zorgorganisaties veranderen

Interessant is volgens Bryant ook hoe de prioriteiten voor zorgorganisaties veranderen. Vorig jaar ging het in de antwoorden vooral over het uitwisselen van data. Dit jaar is de implementatie van het EPD de belangrijkste e-health prioriteit voor zorgverleners in Ierland, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Italië. In Nederland staat binnen dit kader vooral de toegang tot de data voor patiënten bovenaan. In Spanje en Scandinavië ligt de focus op de gegevensuitwisseling met externe partners.

Cathy Fuhrman, EMEA Healthcare Industry Manager bij onderzoekspartner Hyland is er tevreden over dat het in de digitalisering van de zorg meer om de patiënt lijkt te gaan. Medische patiëntgegevens die door burgers zelf worden bewaard en beheerd, instrumenten waarmee patiënten zelf kunnen meten en monitoren lijken de volgende belangrijke trend in e-health te zijn. “Zorgorganisaties zullen de uitdagingen die met de opkomst daarvan samenhangen aan moeten kunnen. Een cruciale factor voor zelfstandige organisaties is de flexibiliteit en interoperabiliteit van hun eigen ICT-systemen, zodat ze tegemoet kunnen komen aan de eisen en wensen van klanten voor betere regie over hun data.”

De volledige onderzoeksresultaten staan hier.