Nederlandse app voor kankerpatiënten getest in Schotland

25 februari 2020
Kanker-ziekenhuis
Apps
Nieuws

OWise is een app waarmee borstkankerpatiënten de symptomen en bijwerkingen van hun behandeling kunnen vastleggen. De ervaringen en gegevens kunnen vervolgens in realtime aan artsen worden doorgeven. Die kunnen daarmee de voortgang van de behandeling volgen en, indien nodig, aanpassingen in het behandelplan aanbevelen. De app wordt momenteel getest door een Schotse gezondheidsraad.

OWise werd ontwikkeld door het Nederlandse Px Healthcare en in 2013 voor het eerst in gebruik genomen. De app zorgt voor een meer gepersonaliseerde benadering van de behandeling van borstkanker. Dat heeft positieve effecten op hoe de patiënt de behandeling ervaart en zijn algemene welzijn.

Bewezen meerwaarde Nederland

Daarnaast kunnen registratie en monitoring van het behandeltraject en de patiënt ook de klinische resultaten te verbeteren. Artsen kunnen immers de symptomen op de voet kunnen volgen en de behandeling direct aanpassingen als dat nodig blijkt. Toen de app in 2013 in Nederland werd gelanceerd, bleek uit een klinische studie dat 90% van de patiënten OWise zou aanbevelen aan anderen, evenals 90% van de artsen en verpleegkundigen.

Een geüpdatet versie van de app wordt momenteel getest door NHS Lothian. Door middel van een soort verkeerslicht systeem worden patienten en artsen via de app direct gewaarschuwd wanneer symptomen verslechteren.

Uitgebreide test OWise app in Schotland

In 2018 drong de app door tot de tweede fase van de Cancer Innovation Challenge. Een project dat ondersteund wordt door de Scottish Funding Council met een investering van 1 miljoen pond. Dat moet bijdragen tot de samenwerking tussen innovatiecentra, medische professionals en zorgbedrijven te bevorderen zodat Schotland uit kan groeien tot een van de de wereldleiders in de kankerzorg.

NHS Lothian ontving daarnaast nog een bijdrage van 100.000 pond om de impact van de app te evalueren. In het project wordt samengewerkt door drie Schotse innovatiecentra; het Data Lab, Digital Health and Care Institute (DHI) en Stratified Medicine Scotland (SMS).

Zowel artsen als patiënten reageren positief op de werking en meerwaarde van de OWise app. "Als patiënt met borstkanker is OWise, door grondige en continue monitoring, een hulpmiddel van onschatbare waarde om gemoedsrust te bieden tijdens stressvolle behandelingsperioden", zo zegt de 49-jarige Julie. Dr. Peter Hall, consultant medisch oncoloog bij het Kankercentrum van Edinburgh voegt toe: "Het verbetert absoluut ons vermogen om te begrijpen hoe kanker en de behandeling ervan een patiënt beïnvloeden."

OWise is zeker niet de enige app voor onderzoek, monitoring en ondersteuning van kankerpatiënten. Twee jaar geleden startte het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) een samenwerking met vijf ziekenhuizen voor het middels een smartphone-app bijhouden van bijwerkingen en therapietrouw door patiënten met longkanker.