NeLL aan wieg internationale e-health samenwerking

wo 5 juni 2019 - 08:00
digital hand watch on sport woman hand
Samenwerking
Nieuws

Tijdens het Symposium on Digital Health in Hong Kong is onder meer door het Nell (National ehealth Living Lab) op 2 juni de ‘International Society of Digital Health’ officieel opgericht. Dit internationale netwerk bestaat uit experts op het gebied van digitale zorg zoals artsen, data-experts, wetenschappers, economen.

Het doel van de oprichters is om de zorg te moderniseren en te personaliseren op een veilige en effectieve manier. Om hiertoe te komen, worden de komende tijd wereldwijd onderzoeken op het gebied van e-health toepassingen met elkaar verbonden om zo op grotere schaal te kunnen innoveren en samen impact te realiseren. Het NeLL is sinds 2018 actief om met multidisciplinaire teams van onderzoekers e-health toepassingen te valideren op aspecten zoals bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Belang van co-creatie

Binnen het netwerk zullen multidisciplinaire teams samenwerken en inzichten delen over de ontwikkeling, evaluatie en veilige adoptie van digitale zorgtoepassingen. Het belang van co-creatie wordt door alle partijen onderschreven, aldus een nieuwsbericht van het NeLL. Eindgebruikers worden daarom ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe digitale zorg.

De huidige leden van de International Society of Digital Health zijn:

  • Chinese University of Hong Kong (China);
  • Polytechnic University Of Hong Kong (China)
  • University of Sydney (Australia);
  • Stanford University (USA);
  • University of Leeds (Engeland);
  • University of British Columbia (Vancouver, Canada);
  • University of Southampton (Engeland)
  • National eHealth Living Lab (NeLL) met als basis het LUMC.

De groep werkt overigens al langer vanuit the Worldwide University Network (WUN) samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar digitale zorg. Met het nieuwe platform wordt een versnelling en opschaling beoogd. Het netwerk organiseert elk jaar het International Symposium on Digital Health (ISDH). De eerste editie vond dit jaar plaats in Hong Kong. In 2020 wordt het congres georganiseerd in Den Haag als onderdeel van de driedaagse ICT&health World Conference in juni waarmee ICT&health Nederland mondiaal op de kaart zet als het internationale zorginnovatieland.

Internationaal uitrollen gevalideerde e-health

In haar eerste levensjaar zijn binnen het NeLL al ruim 100 projecten gestart, waarbij e-health op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd. Medeoprichter en hoogleraar Niels Chavannes stelde in een interview met ICT&health dat dit succes ook in het buitenland niet onopgemerkt was gebleven. "Daar moeten we gebruik van maken", stelde Chavannes destijds. "De combinatie van krachtenbundeling en onafhankelijke validatie vormt een goed uitgangspunt om onze best bewezen e-health toepassingen internationaal te laten landen."

Chavannes vindt dat Nederland proeftuin moet zijn en bewezen e-health tools vervolgens groot in het buitenland moeten wegzetten. Als visiting professor in Shanghai ziet hij daarvoor goede mogelijkheden. Niet alleen in China, maar ook in andere Aziatische landen, Afrika en Zuid-Amerika. NeLL is daarom al sinds de start in maart 2018 internationaal actief en heeft buiten Nederland projecten lopen in samenwerking met onder meer China, Singapore, Vietnam, Oeganda en Kirgizië.