NHG advies inzake digitale corona-checks en vragenlijsten

wo 8 april 2020 - 07:56
App-bed-ziek
Apps
Nieuws

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ziet de afgelopen periode een grote toename van, verschillende, digitale corona-checks en vragentests ten aanzien van COVID-19. Het is voor het NHG ondoenlijk om alle aangeboden corona-checks te controleren. Dat komt niet alleen door het grote aanbod, maar heeft ook te maken met de door de veranderende actualiteit en adviezen.

Daarnaast is het NHG niet betrokken bij de ontwikkeling van de verschillenden corona-checks en vragenlijsten. Daarom kan de organisatie alleen iets zeggen over de algemene voorwaarden ervan. Wel ziet het NHG de meerwaarde van en de behoefte aan gepersonaliseerd advies.

De digitale corona-checks en vragenlijsten kunnen een bijdrage leveren aan het juist informeren van mensen en het terugdringen van onnodig (telefonisch) contact met huisartsen. Deze week (9 april, red.) lanceert het NHG mede daarom zelf ook een coronatest op Thuisarts.nl.

Juiste vragen en scope corona-checks

Een belangrijke voorwaarde voor alle aangeboden (digitale) corona-checks en vragenlijsten is dat deze op de juiste manier symptomen en alarmsignalen uitvraagt. In begrijpelijk taalgebruik en met de juiste vragen. Alleen vragen of iemand benauwd is, is bijvoorbeeld niet voldoende. Deze twee aspecten zijn cruciaal en bepalen in grote mate het effect op zorggebruik.

Omdat veel tests uitsluitend gericht zijn op corona, is de scope van deze tests en vragenlijsten beperkt. Dat moet, zo stelt het NHG, niet uit het oog verloren worden. Zo zal een huisarts een patiënt die alleen koorts heeft maar geen andere COVID-19 symptomen toch willen spreken om andere aandoeningen tijdig te kunnen onderkennen. Het NHG pleit daarom voor het betrekken van huisartsen bij de ontwikkeling van digitale corona-checks. Zij zijn niet alleen het eerste aanspreekpunt maar hebben ook de meeste kennis over nulde een eerstelijnszorg

Thuismonitoring

Naast het geven van adviezen op maat met behulp van de digitale corona-checks, zijn er ook vanuit de tweede lijn diverse initiatieven om mensen met corona klachten op afstand te monitoren. Daarbij worden dagelijkse symptomen, eventueel aangevuld met meetwaarden, doorgegeven. Op het moment dat die gegevens daar aanleiding toe geven dan wordt telefonisch contact opgenomen. Deze week startte het LUMC met het thuismonitoren van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. 

Het NHG adviseert ontwikkelaars van dergelijke toepassingen ook om rekening te houden met de drie aandachtspunten: begrijpelijk taalgebruik, goede uitvraag alarmsignalen en de scope van de test of monitoring.