NHG gaat digitale zorg diabetici meenemen in richtlijnen

17 januari 2022
Diabetes_sensor_ehealth
Digitalisering
Nieuws

Beroepsorganisatie NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) start binnenkort met een project om aanbevelingen over zorg op afstand voor diabetici op te nemen in haar richtlijnen. Zorg op afstand, zoals e-consulten en monitoring via sensors en smartphones, heeft vooral sinds corona een vlucht genomen. Wegens gebrek aan bewezen effectiviteit zijn er echter nauwelijks aanbevelingen opgenomen in de bestaande richtlijnen en (zorg)standaarden. Hier is echter wel behoefte aan, stelt de NHG.

Zorg op afstand lijkt vooral voor diabeteszorg aantrekkelijk, omdat diabetespatiënten steeds vaker zaken zoals hun glucoseniveau digitaal meten. Ook is hun zorg voor een groot deel planbaar is. Voor de meeste digitale toepassingen is echter nog onvoldoende bewijs van effectiviteit als het gaat om kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en tijd- en kostenbesparing. Daarom zijn er nog weinig aanbevelingen over inzet van zorg op afstand opgenomen in bestaande richtlijnen en (zorg)standaarden.

Behoefte richtlijnen digitale zorg

De behoefte hieraan neemt toe, reden voor het NHG om binnenkort met het DiDia-project te beginnen: ‘Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen’. De beroepsorganisatie gaat het project uitvoeren in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging, het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, het National eHealth Living Lab (NeLL), de Patiëntenfederatie Nederland, Diabetesvereniging Nederland en de Nederlandse Diabetesfederatie. ZonMw draagt zorg voor de financiering.

Het project moet leiden tot specifieke aanbevelingen voor opname van effectieve zorg op afstand als alternatief voor face-to-face zorg in richtlijnen en (zorg)standaarden over diabetes mellitus type 1 en type 2 in de 1e en 2e lijn. De deelnemers aan het project nemen ervaringen van vóór en tijdens de COVID-19-pandemie bij volwassenen met diabetes mellitus mee in het opstellen van aanbevelingen. Waar mogelijk worden aanbevelingen onderbouwd met beschikbaar wetenschappelijk onderzoek en rapporten met lessen uit de praktijk. Het NHG verwerkt de resultaten van DiDia in de landelijke richtlijnen en in de informatie voor patiënten op Thuisarts.nl.

Aanbevelingen zorg op afstand

ZonMW maakte eerder in januari bekend de komende tijd te investeren in zeven projecten waarin beroepsorganisaties in de zorgsector aanbevelingen over zorg op afstand in plaats van fysieke zorg opnemen in hun richtlijnen. De reden hiervoor volgens de financierder van zorginnovaties het grote belang van de uitbreiding van huidige richtlijnen, die grotendeels uitgaan van fysieke zorg. Digitale zorg en andere vormen van zorg op afstand zullen de komende jaren echter steeds meer deel gaan uitmaken van normale zorg.

De projecten krijgen subsidie vanuit het programma Ondersteuning Zorginstituut. Met dit programma ondersteunt ZonMW toezichthouder Zorginstituut Nederland en het werkveld via ontwikkeling, onderzoek en implementatie met bruikbare kennis en instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.