Nictiz actualiseert afspraken eenduidig uitwisselen laboratoriumgegevens

12 augustus 2021
Laboratorium-onderzoek
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Nictiz heeft samen met partijen uit de zorg de afspraken geactualiseerd die gelden voor het eenduidig uitwisselen van laboratoriumgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in de richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens’. Nictiz nodigt iedereen uit om feedback te leveren op deze richtlijn. De openbare consultatie loopt tot en met 15 september 2021.

Laboratoriumonderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van de medische zorg in Nederland. Duizenden laboratoriumgegevens worden dagelijks uitgewisseld tussen zorgverleners, laboratoriumspecialisten, patiënten en experts van onderzoeksorganisaties. Het gestandaardiseerd elektronisch uitwisselen van aanvragen en laboratoriumresultaten moet vooral twee zaken verbeteren die de kwaliteit van de zorg verhogen:

  1. De efficiëntie van het aanvraagproces.
  2. Het beschikbaar maken van laboratoriumresultaten waar dit relevant is.

Beschrijving laboratoriumgegevens

De richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens’ geeft een beschrijving van de laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal (moeten) worden uitgewisseld, zodat alle betrokken doelgroepen (zorgverleners, patiënten, laboratoriumspecialisten) er profijt van hebben:

  • Zorgverleners kunnen laboratoriumgegevens gebruiken voor het vaststellen van ziekten, medicatiebewaking of het volgen van het ziekteverloop (Lab2zorg);
  • Patiënten kunnen hun eigen laboratoriumresultaten inzien of delen met hun zorgverleners (Lab2patiënt);
  • Laboratoriumspecialisten kunnen onderzoeken uitbesteden bij gespecialiseerde laboratoria (Lab2lab);
  • Laboratoriumspecialisten kunnen bepaalde laboratoriumresultaten melden bij onderzoeksinstituten, zoals resistente bacteriën bij het RIVM. Het doel hiervan is het voorkomen van de verspreiding van ziekten (Lab2publichealth).

Iedereen kan suggesties voor verbetering van de richtlijn aandragen. De openbare consultatie eindigt op 15 september 2021. Daarna beoordeelt de werkgroep de voorgestelde wijzigingen en voert ze zo mogelijk door. Op 15 oktober 2021 stelt de werkgroep de richtlijn vast.

Vernieuwde Labcodeset

In oktober 2020 kwam Nictiz al met een vernieuwde Nederlandse Labcodeset. In 2019 werd hiervan de eerste versie uitgebracht. Daarmee werd het uniform uitwisselen van laboratoriumgegevens mogelijk gemaakt, zoals het uitwisselen van gegevens voor de bestrijding van infectieziekten en voor epidemiologisch onderzoek. In de tweede versie van de Labcodeset is het aantal beschikbare laboratoriumbepalingen (labcodes) uitgebreid naar 5.768.

De laboratoriumbepalingen in de Nederlandse Labcodeset zijn gecodeerd met LOINC-concepten die verrijkt zijn met Nederlandse vertalingen, UCUM-eenheden voor kwantitatieve bepalingen en SNOMED-uitkomstlijsten voor kwalitatieve uitkomsten. Hiermee kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen. Bovendien kunnen de uitgewisselde gegevens ook eenvoudigere, nagenoeg zonder omrekenen of omtoveren, verwerkt worden tot betekenisvolle informatie.