Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nictiz begint met openbare consultatie voor invulling medMij-syteem

Kenniscentrum Nictiz is begonnen met een openbare consultatie voor de verdere invulling van MedMij. Het kenniscentrum is op 18 mei met twee rapporten begonnen – Governance en eisen standaarden – waarop alle betrokken stakeholders een reactie kunnen geven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. Dit proces moet transparant zijn en aansluiten op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Reden om feedback te vragen van de diverse gebruikersgroepen.

Meer grip op gegevens

MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens, stelt Nictiz. In 2016 is het MedMij-programma gestart met een set van standaarden om gezondheidsinformatie uitwisselbaar te maken tussen systemen van (zorg)professionals en systemen van zorggebruikers/patiënten.

In 2017 breidt het MedMij-programma deze set van standaarden verder uit naar andere relevante domeinen. Het MedMij-afsprakenstelsel neemt verwijzingen naar de standaarden op. Standaarden moeten aan een aantal eisen voldoen voordat ze onderdeel kunnen worden van het MedMij-afsprakenstelsel.

Dit alles vergt coördinatie, aldus Nictiz. Het rapport Coördinatie standaarden MedMij – Governance beschrijft de besturing (governance) voor het ontwikkelen en indienen van standaarden (rollen, toetsingsproces en beheer). En het rapport Coördinatie standaarden MedMij – Eisen beschrijft de eisen die hierbij gelden. Feedback over deze twee rapporten kan tussen 18 mei en 29 juni 2017 gegeven worden. Op de MedMij-website staan rapporten en de bijbehorende feedbackprocedure.

Eerste standaarden opgeleverd

Nictiz stelde in december 2016 dat het de eerste MedMij-standaarden had opgeleverd. Deze standaarden moeten uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en systemen van zorgaanbieders mogelijk maken. Samen met marktpartijen als leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen, systemen voor zorgaanbieders, apps en patiëntvertegenwoordigers  is volgens het kenniscentrum nu geïnventariseerd welke informatie als eerste uitwisselbaar wordt gemaakt.

Ontwikkeling zib’s

Nictiz gaf in december vorig jaar aan dat het de MedMij-standaarden aan de hand van de Basisgegegevensset Zorg en een reeks zorginformatiebouwstenen (zib’s) uit het programma ‘Registratie aan de bron’ ontwikkeld heeft. De Basisgegevensset Zorg vormt een basisset van de zib’s.
Zo’n zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat verder afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting.

In Rotterdam en in Groningen werkt Nictiz samen met een aantal partijen om de MedMij-standaarden te testen. In Rotterdam gaat het om het Havenziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Curavista en VANAD Enovation. Deze ziekenhuizen zullen meetwaarden naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van longpatiënten sturen. Patiënten kunnen deze informatie zelf aanvullen en delen met andere zorgaanbieders.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen