Nictiz bevordert interoperabiliteit met ZiRA update

9 november 2023
Nictiz
Databeschikbaarheid
Nieuws

Met de lancering van nieuwe ZiRA architectuurprincipes zet Nictiz weer een belangrijke stap om zorgcommunicatie in brede zin te verbeteren. Betreffende principes beloven namelijk een betere interoperabiliteit binnen de Nederlandse ziekenhuizen en kunnen dan ook gezien worden als richtlijnen om informatiesystemen gestructureerd en coherent aan te passen.

Nictiz heeft vernieuwde ZiRA architectuurprincipes voor ziekenhuizen gepubliceerd, met als doel de organisatiestructuur en het informatiebeheer te optimaliseren. Deze update is gericht op het versterken van de interoperabiliteit in de zorgsector, een essentieel aspect in een steeds digitaler wordende zorgomgeving.

Kernwaarden

De twaalf aangepaste principes bevatten kernwaarden zoals veiligheid, continuïteit en patiëntgerichtheid, en zijn ontwikkeld op basis van uitgebreide feedback van de iZiekenhuis community. Onder de leiding van Antje Derksen heeft de werkgroep van Nictiz deze feedback verwerkt om de principes verder te verfijnen. Deze dienen als richtlijnen voor ziekenhuizen om hun informatiesystemen gestructureerd en coherent aan te passen.

Derksen: “Tijdens een open consultatie is vanuit de iZiekenhuis community breed gehoor gegeven aan de oproep om de concept principes te reviewen. Wij ontvingen constructieve feedback vanuit verschillende algemene ziekenhuizen en een gezamenlijk reactie van UMC-architecten. Mede hierdoor is er een waardevolle nieuwe referentieset ontstaan.”

Als toonaangevend kenniscentrum voor e-health en standaardisatie, benadrukt Nictiz het belang van interoperabiliteit voor een naadloze gegevensuitwisseling, hetgeen van groot belang is voor de kwaliteit van zorg. Nictiz faciliteert de integratie van systemen binnen zorginstellingen door het ontwikkelen van standaarden en modellen, die ziekenhuizen helpen hun systemen af te stemmen en te integreren.

Hoofdrol voor interoperabiliteit

Interoperabiliteit staat centraal in de nieuwe architectuurprincipes en is gedefinieerd als het vermogen van informatiesystemen en organisaties om effectief samen te werken en gegevens uit te wisselen. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners en patiënten toegang hebben tot consistente en beveiligde informatie. De principes zijn gekoppeld aan het interoperabiliteitsmodel van Nictiz, dat ziekenhuizen een kader biedt voor het maken van afspraken en het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

Toolkit

De actieve betrokkenheid van Nictiz in het opstellen van de ZiRA principes garandeert de praktische toepasbaarheid ervan, wat ziekenhuizen en zorgverleners ondersteunt in het realiseren van een geïntegreerd zorgsysteem. Door deze ondersteuning speelt Nictiz een grote rol in het streven naar een naadloze en veilige uitwisseling van patiëntgegevens.

De bijbehorende toolkit, beschikbaar gesteld door Nictiz, biedt ziekenhuizen praktische hulpmiddelen voor de implementatie van de principes. Deze materialen, waaronder afbeeldingen en PowerPoint-dia's, kunnen worden aangepast voor specifieke situaties, hetgeen de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het model ten goede komt.