Nictiz biedt handboek voor digitale inzage via patiëntenportaal

26 maart 2018
Banner_handboek_online_inzage_1000x606
Samenwerking
Nieuws

Nictiz heeft een handboek ontwikkeld waarmee ziekenhuizen in staat gesteld moeten worden om succesvol patiënten online inzage in hun medische gegevens te bieden. Al 34 van de 82 ziekenhuizen met een eigen website biedt momenteel (deels) dergelijke inzage via een patiëntenportaal. Elk ziekenhuis moet dat in 2020 kunnen.

Volgens het kenniscentrum werken ziekenhuizen al hard aan het verbeteren van de informatiepositie van hun patiënten door medische gegevens zoals onderzoeksresultaten met hen te delen. Zo is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) er op gericht om online inzage in medische gegevens vanaf 2020 bij elk ziekenhuis via een patiëntenportaal mogelijk te maken.

34 ziekenhuizen hebben patiëntenportaal

Op de website hoeonlineisjouwziekenhuis.nl geeft Nictiz sinds 2016 aan hoeveel ziekenhuizen in Nederland een patiëntenportaal hebben waarop medische gegevens beschikbaar gesteld worden. Ook geeft Nictiz aan welke informatie via deze portalen beschikbaar is. Op dit moment bieden 34 ziekenhuizen dergelijke online inzage. In augustus 2016 ging het nog om 22 ziekenhuizen van de 82 (ongeveer een kwart). In augustus 2017 waren het er 28, circa een derde. Een groei dus van 12 ziekenhuizen in de afgelopen twee jaar.

Online inzage heeft voordelen

Online inzage in medische gegevens heeft volgens Nictiz veel te bieden aan patiënten, zorgverleners en voor de interactie tussen beiden. Via online inzage kunnen patiënten zich beter op een consult voorbereiden en voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en zorgproces. Maar hoe zorg je ervoor dat de investeringen in patiëntportalen met online inzage zich daadwerkelijk uitbetalen in betere zorg? Met die vraag in het achterhoofd heeft het kenniscentrum het handboek ontwikkeld. “Online inzage in gezondheidsgegevens helpt patiënt en arts om het gesprek aan te gaan over de juiste zorg,” meent Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). “NVZ-leden zetten met behulp van VIPP versneld stappen om online inzage te organiseren, in nauw overleg met patiënten en zorgverleners. Dit handboek is daarbij een waardevolle leidraad.”

Handboek biedt tips, ervaringen

Ziekenhuizen moeten bij de invoering van online inzage met veel zaken rekening houden. Elk ziekenhuis heeft een andere cultuur en andere processen en dé patiënt bestaat niet. Uit gesprekken met ziekenhuizen en patiënten heeft Nictiz veel ervaringskennis verzameld. De succesverhalen, maar ook eerlijke verhalen over zaken die niet goed zijn gegaan. Alles is verwerkt in het handboek ‘Online inzage, hoe regelen we dat?!‘. Het geeft tips, argumenten, ervaringen, vergeet-me-nietjes en meer praktische weetjes vanuit zes invalshoeken waaronder patiënt en zorgverlener. Volgens Marit Bosman (manager marketing, marktonderzoek St. Antonius Ziekenhuis) geeft het handboek praktische tips voor ziekenhuizen en geeft het goed weer wat de voordelen van online inzage zijn voor patiënten en zorgverleners. “Belangrijke informatie om mee te nemen in het enthousiasmeren en stimuleren van het gebruik van patiëntportalen.”

Stap op weg naar PGO

Online inzage via op patiënten gerichte portalen van ziekenhuizen is volgens Nictiz een belangrijke eerste stap naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Vanaf juni dit jaar moet het mogelijk worden om in een PGO medische gegevens uit afzonderlijke portalen en systemen bij zorgverleners te bundelen. Het programma MedMij creëert hiervoor de randvoorwaarden en draagt bij aan het behalen van het outcome-doel 2 ‘patiënt centraal’ van het Informatieberaad Zorg. Hierin werken vertegenwoordigers van koepel- en brancheorganisaties aan digitalisering van informatiestromen de zorgsector. Maandag 26 maart overhandigt Nictiz samen met NVZ het handboek Online inzage aan minister Bruno Bruins van VWS. Het ministerie van VWS wil met programma's als VIPP en MedMij de informatiepositie van patiënten versterken. Door kennisdeling en actiegerichte kennisproducten als dit handboek kunnen we samen ervoor zorgen dat patiëntportalen en PGO's ook echt meerwaarde krijgen voor patiënten.