Nictiz, CEG willen ethische aspecten e-health beter belichten

1 september 2017
Nieuws
Digitalisering roept ook ethische vragen op zoals: aan welke voorwaarden moet e-health voldoen om bij te dragen aan goede, duurzame en verantwoorde zorg? Kan e-health nabije zorg vervangen? Gaat e-health niet zorgen voor ongelijkheid in toegang tot zorg?  Dergelijke vragen over de ethische kant van e-health zijn voor kenniscentrum Nictiz en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) reden om een bijeenkomst te organiseren.

De tijd is meer dan rijp voor het adresseren van de ethische vragen rond e-health, zo meent Nictiz. Voor het programma Patiëntparticipatie en eHealth van de organisatiereden om het thema ethiek structureel aandacht te geven, met de aftrap op 28 september. Dan moeten vragen beantwoord worden zoals: wat is goede e-health? Is e-health wel geschikt voor iedereen? De bijeenkomst vindt plaats in het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) aan de voet van de Dom.

Ethische aspecten e-health

Digitale vormen van gezondheidstoepassingen -e-health - omvatten in hun toepassingen behalve een technische en procesmatige component ook ethische aspecten, zo is al langer duidelijk. Zo worden draadloze sensors gebruikt om dementerende ouderen te volgen in hun leefomgeving (leefomgevingsvolgsystemen). Dat kan inzichten opleveren waarmee dergelijke ouderen beter begeleid kunnen worden of waarmee mantelzorgers ontlast worden. Maar op ethisch gebied kan de vraag opdoemen op of het geen inbreuk is op de privacy van ouderen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld cameratoezicht in zorginstellingen die nachtrondes van verpleegkundigen efficiënter moet maken en minder storend is voor cliënten.

Het programma van de bijeenkomst combineert plenaire bijdragen met een interactieve middag met verdiepende sessies. Aan het woord komen onder meer patiënten/ervaringsdeskundigen, hoogleraar en lid Eerste Kamer Annelien Bredenoord (dagvoorzitter), huisarts Bart van Pinxteren, ethicus Gert van Dijk en RVS lid Jan Kremer. In de middag wordt ingezoomd op diverse onderwerpen, zoals privacy, (on)gelijkheid door e-health, het morele karakter van data en de veranderende relatie tussen zorgverlener en patiënt.

Bijeenkomst gericht op brede doelgroep

De bijeenkomst van Nictiz en het CEG is gericht op een brede doelgroep in de zorg en het sociale domein zoals  patiënten/cliënten, mantelzorgers, zorgverleners, bestuurders, leveranciers, project- en programmamanagers, zorg/ICT-managers, beleidsmedewerkers en opleiders.