Nictiz consulteert nieuwe informatiestandaard voor PGO’s

12 juli 2022
Young spanish woman is speaking online and showing thumb. Girl h
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Nictiz stelt dat Stichting MedMij de opdracht gegeven heeft tot de ontwikkeling van de nieuwe informatiestandaard, die nu beschikbaar is voor openbare consultatie. MedMij beheert het gelijknamige afsprakenstelsel. Dat moet zorgen voor een standaard en veilige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders en Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) van burgers.

De organisatie benadrukt dat het een informatiestandaard niet solo ontwikkelt. Het instituut gebruikt hiervoor de kennis van diverse partijen in het zorgveld. De consultatieperiode heeft tot doel om stakeholders zoals zorgverleners, softwareleveranciers én patiënten inzicht te geven in de ontwikkelversie van de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek. Zij kunnen er vragen over stellen of reageren met adviezen, aanvullingen en kritische noten.

Proof of concept

Het programma PROVES voert tegelijkertijd met deze consultatie een Proof of Concept (PoC) uit voor de MedMij-gegevensdienst BgZ-wijzigingsverzoek, die ten behoeve van het subsidieprogramma VIPP 5 ontwikkeld wordt. Bevindingen uit de openbare consultatie en bevindingen uit de PoC zullen in samenhang worden bekeken. PROVES werkt in opdracht van onder meer Stichting MedMij, Stichting Koppeltaal, VIPP OPEN en Twiin. VIPP 5 moet zorgaanbieders helpen bij het digitaal en standaard uitwisselen van medische gegevens met andere zorgpartijen en met PGO’s.

De informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek moet het mogelijk maken om vanuit een PGO een zogeheten vrijetekstbericht te sturen naar een zorgaanbieder, met het verzoek tot aanpassen van een of meer elementen uit het dossier. Voorbeelden zijn het wijzigen van een contactpersoon, diagnose of allergie. De zorgaanbieder kan na ontvangst van het wijzigingsverzoek het eigen proces in gang zetten voor de verwerking en opvolging. Binnen VIPP 5 wordt deze informatiestandaard gebruikt voor wijzigingsverzoeken op de BgZ (Basis gegevensset Zorg).

Eerste versie informatiestandaard

Nictiz benadrukt dat deze eerste versie van de informatiestandaard gezien moet worden als een minimaal werkbaar product en een aanloop is naar een uitgebreidere versie. In deze vervolgversie worden diverse extra zaken opgenomen. Dat zijn onder meer opvolging van het wijzigingsverzoek door de zorgaanbieder en overdracht van dossiergegevens.

Reacties op de Informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek kunnen tot 15 augustus 2022 opgestuurd worden naar: standaarden@medmij.nl. Nictiz zal reacties die niet in de huidige informatiestandaard verwerkt kunnen worden in overweging nemen voor de doorontwikkeling.