Nictiz: ‘Nieuwe informatiestandaard JGZ is mijlpaal’

25 juli 2022
vaccinatie-scaled
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Nictiz publiceert nieuwe versie informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het gaat dan over gestructureerde gegevensuitwisseling omtrent de groeicurve van kinderen. Die curve is een nuttige en belangrijke infobron gedurende de ontwikkeling van een kind. Om deze gegevens goed te kunnen gebruiken of hergebruiken is een uniforme registratie van gegevens belangrijk. Hierin speelt de nieuwe informatiestandaard JGZ een grote rol.

De groeicurve toont hoe een kind groeit, of er geen plotselinge afwijkingen zijn en kan eventuele toekomstige problemen voorkomen. Met de nieuwe informatiestandaard JGZ kan elke betrokken zorgverlener die informatie juist, tijdig en volledig toevoegen én inzien. Nieuwe zorgverleners hebben zo bijvoorbeeld direct een compleet en duidelijk overzicht van de voorgeschiedenis van een kind. Ook hoeft men de gegevens niet meer handmatig over te nemen.

“Nu deze publicatie gerealiseerd is, hebben we een grote stap gezet binnen de gegevensuitwisseling van de jeugdgezondheidszorg”, vertelt Gijs de Haan, jeugdarts GGD Utrecht op de website van Nictiz. “Hiermee kunnen we op gestructureerde wijze dossiers overdragen tussen JGZ-organisaties, zodat bijvoorbeeld de vaccinactiestatus niet hoeft te worden opgevraagd bij het RIVM.”

Eenduidige gegevensuitwisseling JGZ

Half maart 2022 publiceerde Nictiz een belangrijke versie van de informatiestandaard (release 7.0.0). Het betreft afspraken over uitwisseling van gegevens omtrent eenheid van taal en eenheid van techniek. Samen met GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, NCJ, BDS Redactieraad, softwareleveranciers en VZVZ is het pakket van eisen de afgelopen maanden landelijk definitief vastgesteld. Een enorme mijlpaal, want hiermee borgt de jeugdgezondheidszorg op landelijk niveau eenduidige informatievoorziening op de thema’s: Rijksvaccinatieprogramma, kindermishandeling, schoolverzuim, contactmomenten, oogwaarden en de indicatielijsttoevoeging. Eerst volgt nu een uitgebreide testfase met de nieuwe standaard en vervolgens wordt deze geimplementeerd.  

BDS is inhoudelijke basis

De Basisdataset Jeugdgezondheidszorg (BDS JGZ) vormt de inhoudelijke basis voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Het doel is betere en uniforme registratie voor betere zorg. Met de BDS JGZ wordt cliëntinformatie gestandaardiseerd en gestructureerd. Daarmee zijn medische dossiers overdraagbaar, wat de kwaliteit van de (preventieve) jeugdgezondheidszorg ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan veilig opgroeien via vaccineren, het vroegtijdig signaleren van kwetsbare gezinnen of advisering over de ontwikkeling van een kind.