Nictiz, V&VN beginnen pilot met digitale beslisondersteuning

26 juni 2018
verpleegkundigen-tablet
Databeschikbaarheid
Nieuws

De beroepsvereniging voor voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten V&VN start deze zomer met een pilot digitale beslisondersteuning voor verpleegkundigen. In vier zorginstellingen gaan verpleegkundigen en verzorgenden hier mee aan de slag. In de loop van volgend jaar moet duidelijk worden of het middel voldoet en verder ontwikkeld kan worden. De pilot werd aangehaald tijdens een presentatie van V&VN en Nictiz op de ICT&health World Conference, afgelopen vrijdag in Den Haag.

De pilot is onderdeel van een veelomvattend programma – Registratie aan de bron – om de grote problemen rond digitale uitwisseling in de zorg op te lossen. Op dit moment sluiten EPD’s niet of nauwelijks op elkaar aan, wat bij patiënten-transfers onveiligheid en veel tijdrovende dubbele registratie oplevert. De digitale ‘beslisboom’ waarmee nu geëxperimenteerd wordt, zorgt ervoor dat het verpleegkundig proces wordt geïntegreerd in het EPD.

Pilot voorziet in ‘enorme behoefte’

Op dit moment staan ook de verschillende onderdelen – zoals anamnese, zorgplan en patiënt-scores – los van elkaar. De pilot, in zowel ziekenhuizen als verpleeghuizen, voorziet dan ook in een enorme behoefte, aldus V&VN. Digitalisering moet er  toe leiden dat de beslissingen van verpleegkundigen en de onderbouwing daarvan, zichtbaar worden in het EPD, zodat de verpleegkundige zorg consistent wordt. Dat is ook van groot belang voor de behandelende specialisten. Op dit moment wordt in de pilot gewerkt met een tool die al is ontwikkeld door IKNL.  Informatieanalist Aisha Sie van Nictiz hierover: “Het bleek dat IKNL ook al bezig was met digitale beslisondersteuning, maar dan specifiek voor oncologie. IKNL was bereid tot samenwerking met Nictiz en V&VN voor de ontwikkeling van een tool ter ondersteuning van verpleegkundige vraagstukken zoals verzorging bij wonden en bij pijn.”

Digitale vertaling standaarden naar beslisboom

De beslisbomen die in de pilot worden getest, zijn gebaseerd op de formele kwaliteitsstandaarden en richtlijnen. Dat zijn zowel verpleegkundige als generieke richtlijnen. Het blijkt een uitdaging  om richtlijnen - die kunnen bestaan uit 700 bladzijden – op een bruikbare manier te verwerken. Tegelijkertijd is dat de grote winst in tijd en veiligheid, omdat organisaties nu allemaal zelf de uniforme richtlijnen vertalen naar hun eigen protocol. Voor het vertalen van de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, richt V&VN per thema, zoals pijn of wondzorg,  een expertgroep in.  De  gegevens die in de digitale beslisboom worden geselecteerd, moeten bovendien overeenkomen met  de reeds gestandaardiseerde zorginformatie: de zogeheten zib’s (zorginformatiebouwstenen), die door Nictiz worden beheerd.

Twee vliegen in een klap

Het ligt volgens Aisha Sie  voor de hand om de bestaande informatiestandaarden, afspraken over welke zorginformatie hoe wordt vastgelegd, ook te gebruiken in een digitaliseringsslag. “Deze beslisondersteuning slaat als het goed is straks twee vliegen in een klap: betere kwaliteit van zorg en digitaal vastleggen van alle gegevens.”

Nog beperkingen in pilot

Natuurlijk zijn er in dit stadium nog beperkingen. Zo is het de bedoeling dat de tool uiteindelijk kan aansluiten op elk EPD. De onderliggende beslisregels (van de beslisboom) kunnen op termijn worden ingebouwd in bijvoorbeeld Epic of Chipsoft. Sie: “Dat kan in deze pilot nog niet, maar daar streven we wel naar. Op die manier wordt de beslissingsondersteuning direct een deel van de vastlegging. Dat geldt op termijn ook voor de mogelijkheid dat patiënten bepaalde elementen van deze beslisboom kunnen inzien om te begrijpen hoe hun verzorger tot een bepaald besluit komt.” V&VN stelt te kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid. De eerste resultaten uit de pilots worden op z’n vroegst in de loop van 2019 verwacht.