Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuw consortium dementie in de maak

Alzheimer Nederland en Health~Holland zijn voornemens om een nieuwe samenwerkingsvorm (een consortium) omtrent dementie op te richten. Beide partijen plannen om ieder drie miljoen in het project te investeren. Doel: een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie ofwel mee doen en ertoe doen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een nieuwe samenwerkingsvorm (consortium) omtrent dementie wordt in de steigers gezet door Health~Holland en Alzheimer Nederland. Het consortium wordt nauw afgestemd op het Dementieprogramma ZonMw.  De oprichting en financiering is volgens de deelnemende partijen kansrijk. De samenwerking is gericht op de kwaliteit van leven. Concreet gaat het er om dat mensen met dementie mee doen en ertoe doen!

Deze nieuwe samenwerking op het gebied van dementie sluit goed aan bij Missie IV en Missie I van de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid & Zorg en de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland. Het gaat bij dit nieuwe consortium om de vraaggestuurde ontwikkeling van sociale en technologische innovaties die tijdens het dementieproces worden ingezet in alle fasen van dementie. Onder meer wordt gedacht aan leefstijlinterventies die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Financiering door meerdere partijen

De financiering,  beschikbaar gesteld door Alzheimer Nederland, zal door het consortium gebruikt worden om een infrastructuur in te richten. Tevens kan het geld worden besteed aan de implementatie en valorisatie. Alzheimer Nederland is van plan om de komende drie jaar een basisfinanciering van drie miljoen vrij te maken om in dit consortium te investeren. Health~Holland is eveneens voornemens om drie miljoen te reserveren voor dit innovatief samenwerkingsproject. De financiering die beschikbaar zal worden gesteld door Health~Holland moet worden gebruikt voor R&D activiteiten die worden uitgevoerd door zowel publieke als private partners. Concreet gaat het om industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Academische partners consortium

In eerste aanleg wordt gedacht aan de vorming van een consortium met maximaal drie academische centra in combinatie met maximaal zes hogescholen. Afhankelijk van de soort innovaties worden bedrijven en relevante stakeholders zoals dementienetwerken bij de ontwikkelingsactiviteiten en implementatie betrokken.

Innovaties dementie & facts 

Een hogere kwaliteit van zorg voor mensen met dementie en innovatie staan hoog in het vaandel bij alle actoren die direct of indirect bij dementie betrokken zijn. Niet alleen op het gebied van levensstijlinterventie maar ook op het gebied van voorlichting en het kweken van begrip. Een actueel voorbeeld van zo’n innovatie is de serious game DemiZorg. Mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen met het informatieve spel ‘DemiZorg’ online oefenen met het zorgen voor naasten en cliënten die kampen met dementie. Deze zogenoemde serious game is een van de eindresultaten van het POSTHCARD-project van Vilans en enkele internationale partners. POSTHCARD staat voor PersOnalized SimulaTion Helping Caregivers to Cope with Alzheimer’s Disease.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen