Nieuw digitaal platform moet sneller inzicht in zorgvragen bieden

18 september 2023
group of doctors looking at x-ray on tablet pc
Digitalisering
Nieuws

Inzichten halen uit data is hard nodig om veel uitdagingen in de zorg aan te pakken en kwaliteit van zorg te verbeteren. Regelmatig worden hiervoor digitale platforms gelanceerd, zoals onlangs nog door Deloitte en Google. Nu is het SAS dat SAS Health lanceert. Deze oplossing voor analytics en automatische gegevensverwerking moet het beheer van gezondheidsdata vereenvoudigen, data governance verbeteren en sneller inzicht in de conditie van patiënten geven. Volgens AI- en analytics-aanbieder SAS kan zo de tijdrovende taak van data-integratie uit verschillende bronnen en systemen in omvang beperkt worden.

Het SAS Health-platform valt onder een recente aankondiging van SAS om de komende drie jaar 1 miljard dollar te investeren in sectorspecifieke oplossingen voor AI. De analytics-inzichten die de oplossing biedt, variëren van het proactief identificeren van een tekort aan medisch specialisten tot het in beeld brengen van het aantal onderzoekscentra ten opzichte van de patiëntenpopulatie. Zorginstanties kunnen dergelijke inzichten inzetten om de kwaliteit van patiëntinteracties te meten en de behandeling van patiënten met complexe chronische aandoeningen te verbeteren.

Gecentraliseerd data-platform

Zorgverleners en zorgverzekeraars hebben data nodig die gecentraliseerd, veilig en geschikt is voor het maken van analyses. SAS Health gebruikt daarom een standaard datamodel voor de zorg met vooraf gedefinieerde mappings voor veelgebruikte industriestandaarden. Dat wordt gebundeld met een AI- en analytics-platform om bovengenoemde inzichten sneller te ontsluiten en makkelijker te kunnen voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

"Een consistent, uniform datamodel en een krachtig, geavanceerd analytics-platform zijn van cruciaal belang voor ziekenhuissystemen en de toekomst van de zorg", stelt Gail Stephens, Vice President of Health Care and Life Sciences bij SAS. "SAS Health biedt een unieke kans om de zorg en behandeling van patiënten te verbeteren door de efficiëntie van data- en analytics frameworks verder te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners en -verzekeraars sneller, betere resultaten kunnen leveren."

Data slimmer en sneller inzetten is hard nodig om de handen aan het bed vrij te maken, voegt Antonie Berkel, Account Executive Healthcare bij SAS in Nederland, toe. “Door sneller inzichten te bieden in de behoeften van patiënten helpen we de zorg meer schaalbaar, betaalbaar en patiëntgericht te maken.”

FHIR als basis

De cloud-native oplossing maakt een eenvoudige en snelle invoer van data uit meerdere sectorstandaarden mogelijk. Om te beginnen met Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), in een no-code/low-code structuur.

De wereldwijde adoptie van de HL 7 FHIR industriestandaard voor data - die definieert hoe informatie uit de gezondheidszorg kan worden uitgewisseld tussen verschillende computersystemen – groeit. Steeds meer EPD-leveranciers zouden erop overstappen. In de VS heeft de Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) het gebruik ervan zelfs verplicht gesteld. In Nederland maakt onder meer het Landelijk Schakelpunt (LSP) gebruik van de FHIR-standaard.

Opkomst digitale platforms

Eerder in september maakt Deloitte bekend dat het in samenwerking met Google en zorgverleners een digitaal platform had ontwikkeld. Dit Pragmedic-platform moet digitale samenwerking in de zorgketen verbeteren, data beschikbaar maken voor alle relevante partijen en innovatie stimuleren. Zo willen de initiatiefnemers het opschalen van digitale toepassingen zoals e-health en digitale data-uitwisseling ondersteunen.

Een vergelijkbaar initiatief vanuit de zorghoek zelf is het HIPS-platform van de zeven samenwerkende Santeon-ziekenhuizen. Dit vorig jaar gelanceerde Health Intelligence Platform Santeon moet de binnen Santeon samenwerkende ziekenhuizen in staat stellen snel informatie met elkaar uitwisselen en vergelijken om zo samen te onderzoeken, de zorg te verbeteren en te innoveren.

In augustus en september verschenen twee blogs die ingaan op het ontstaan en het doel van HIPS. Binnenkort verschijnt er nog een derde, afsluitende blog. Ook gaan we in ICT&health editie nummer 5 (verschijnt 26 oktober) dieper in op het nut van HIPS voor de waardegedreven zorg waar Santeon naar streeft onder de noemer Samen Beter.

Lees hier het eerste blog uit augustus en het tweede blog uit september.