Nieuw ICT-platform verbetert samenwerking zorgverleners

14 november 2016
Nieuws

Zoals in vrijwel elke sector zijn ook in de zorg ICT-oplossingen niet altijd oplossingen. Waar ICT zou moeten faciliteren, blijkt dat digitale technologie vaak juist beperkend werkt. Bijvoorbeeld op het vlak van samenwerking, waar bijvoorbeeld kennisdeling tussen zorgpartijen stuit op niet met elkaar samenwerkende ICT-toepassingen.

Dit leidt ertoe dat de door patiënten verwachte optimale zorg van zorgverleners vaak uitblijft. Zorgaanbieders willen wel samenwerken om de zorg te verbeteren, de ICT is een drempel. Een zogeheten ‘coalition of the willing’, op initiatief van Promedico en Care2U, wil hier nu verandering in brengen, schrijft website De Eerste Lijn. Een organisch systeem met centrale voorzieningen moet de oplossing bieden. ‘Open’, ‘samen’ en ‘stapje voor stapje’ zijn de kernbegrippen in dit initiatief.

ICT-toepassingen in de gezondheidszorg, zoals HIS, KIS en AIS (huisartsen-, keten- en apotheek informatiesystemen) kunnen vaak zelfs iets simpels als een adresboek niet uitwisselen, stelt Michiel Boerkamp, directeur van Care2U (gespecialiseerd in softwaretoepassingen voor ketenzorg). “Als iemand een ander mailadres krijgt, moeten zorgverleners dat vaak in 8 tot 10 applicaties of informatiesystemen doorvoeren. Dat leidt natuurlijk tot frustratie en mogelijk fouten.”

Aansluiting werelden zorgverlener, patiënt

Care2U werkt sinds 2015 samen met Promedico, leverancier van softwaretoepassingen voor de eerstelijnszorg. De partijen willen samen een health suite te ontwikkelen om de wereld van de patiënt en die van de zorgverleners beter met elkaar te verbinden. Iedereen moet hier eenvoudig op kunnen aansluiten, ongeacht het ICT-systeem dat wordt gebruikt.

De begrippen open en samen staan aan de basis van het plan om zorg verbeteren met en door ICT, “Je móet wel samenwerken”, stelt Promedico-directeur Pita van Arkel . “Geen partij kan alleen alle ICT aanleveren om alle zorg voor de patiënt te ondersteunen.”  

Samenwerking is uitdaging

Het is echter een uitdaging om allerlei ICT-oplossingen met elkaar te laten samenwerken. In het verleden ging het dan vooral om 1-op-1 koppelingen tussen twee partijen, waarbij beide partijen moesten instemmen met elke vernieuwing. Of er werd met heel veel partijen overlegd om van tevoren alles af te spreken en in te dekken, waardoor innovatie heel traag verliep.

Volgens Egbert van Gelder, innovatiemanager bij Promedico, heeft overleg over dit probleem tussen een aantal partijen geleid tot het concept van centrale voorzieningen. “Stukjes functionaliteit tussen verschillende applicaties. Kleine blokjes die op elkaar passen en als landschap tussen de systemen in zitten. Dat midden moet als nutsvoorziening beschikbaar zijn. In werkgroepen bepalen we nu met welke voorzieningen we verder gaan en in de praktijk gaan testen.” De eerste pilots worden het komende half jaar uitgerold.