Nieuw Nederlands investeringsfonds voor medtech-startups

14 juni 2017
Nieuws

Het nieuwe Blue Sparrows MedTech Fonds gaat jonge ondernemers met een medtech-startup ondersteunen. Het fonds komt voort uit een samenwerking van zeven ondernemers met ervaring in het opzetten van medtech ondernemingen.

Het Blue Sparrows MedTech Fonds (BSMF) bestaat uit zeven ondernemers en twee zogenaamde ‘silver sparrows’, ervaren fondsbeheerders. Het fonds ondersteunt very-early startups met veelbelovende ideeën voor de medische wereld. De zeven ondernemers helpen elkaar al jarenlang en willen de opgebouwde kennis nu teruggeven aan een nieuwe generatie starters.

Focus op beginnende startups

BSMF richt zich in het bijzonder op startende ondernemingen met innovatieve ideeën en technologieën met potentie voor de zorg. Het is voor ondernemers in de zorg vaak moeilijk goede investeringen te vinden. Het is immers lastig te bewijzen of en in hoeverre een medische innovatie werkt, wanneer het product nooit de testfase bereikt. Veel traditionele investeerders durven dit risico niet aan, waardoor ondernemers ten onder gaan voordat zij goed en wel begonnen zijn. En dit terwijl patiënten aangeven behoefte te hebben aan nieuwe oplossingen.

Financiering en coaching

Het BSMF focust zich juist op ondernemingen in deze eerste fase; zelfs de ondernemingen waarvan slechts een business plan af is. Het fonds biedt deze jonge medtech ondernemers zowel financiële steun als coaching. Dit laatste biedt hen de mogelijkheid te leren van de fouten van hun voorgangers.

De ‘Sparrows’ evalueren het idee van de startup. Wanneer zij van mening zijn dat er een match bestaat tussen het fonds en de innovatie, nodigen zij de ondernemer uit voor een Sparrows meeting. Hier presenteert de nieuwe onderneming het idee en bepalen de Sparrows of zij meer willen weten. Wanneer ook het daaropvolgende due diligence-onderzoek positief wordt bevonden, stellen de Sparrows een investeringsvoorstel op.

De Sparrows blijven hun deelnemers vervolgens jarenlang adviseren, om zo de bestaande valkuilen en uitdagingen te vermijden.

Medische innovaties met weinig risico

De zeven betrokken ondernemers hebben ieder zeven tot tien jaar geleden een succesvolle medtech onderneming opgezet. Het gaat hier om de New Compliance Group, Clinical Graphics, Sprinq, LeQuest, InteSpring, NightBalance en Laevo. Zij zullen scouten naar startups die passen bij de eigen expertise: medische apparatuur met relatief weinig risico’s. Naast het zevental zijn ook ervaren fondsbeheerders betrokken. Een zorgverzekeraar, een technische universiteit, een investeringsmaatschappij, een universitair medisch centrum en een ontwikkelaar van medische technologie hebben tevens geld gestoken in het fonds.

Het fonds in deze week begonnen met de selectie van veelbelovende innovators. Naar alle waarschijnlijkheid maakt het fonds na de zomer de eerste investering bekend.