Nieuw netwerk mProve verbetert zorg STZ-ziekenhuizen

30 mei 2017
Nieuws

Vijf STZ-ziekenhuizen lanceren een nieuw netwerk waarmee zij de zorg hopen te verbeteren. Onder de naam mProve delen de ziekenhuizen hun best practices en behaalde resultaten. Ook zullen de ziekenhuizen samen aan projecten werken die binnen één ziekenhuis niet te organiseren zijn. Uiteindelijk streven zij naar het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen die de zorg efficiënter maken.

De vijf betrokken ziekenhuizen zijn Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem). De samenwerking focust zich in eerste instantie op drie thema’s: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, de organisatie van de zorg en het komen tot een betere samenwerking. Hiervoor richten zij zich op drie projecten: komen tot een veiligere organisatie van antistolling voor patiënten, het verbeteren van communicatie met laaggeletterden en het verlagen van het aantal heropnames.

Inzicht in bloedsituatie

De bloedsituatie van patiënten is van groot belang voor ziekenhuizen. Wanneer het bloed van een patiënten niet goed stolt, is er kans op bloedingen tijdens een operatie. Wanneer het te goed stolt, ontstaat er mogelijk een bloedprop. Inzicht in het bloed van een patiënt is dan ook van groot belang. mProve zal werken aan een gezamenlijk advies om de risico’s rondom antistolling te verminderen. Dit doen zij door een antistollingscommissie te creëren. Deze commissie zal een protocol voor de aanpak van antistolling opstellen. Het EPD moet op beslismomenten ondersteuning bieden. Ook wilt mProve een app ontwikkelen en een e-learning opleidingsprogramma opstellen.

Beter communiceren

Laaggeletterdheid is ook in spreekkamers van artsen een groot probleem, bijvoorbeeld bij het lezen van een bijsluiter of afsprakenkaart. mProve wilt de communicatie verbeteren met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. De zorgverleners van de ziekenhuizen zullen gezamenlijk een training krijgen, waarin zij handvatten krijgen voor in de spreekkamer. Ook zetten de ziekenhuizen zich in voor het ontwikkelen van middelen om moeilijk begrijpbare informatie meer toegankelijk te maken.

Heropnamen verlagen

Het laatste project richt zich op het verlagen van heropnamen. In een gemiddeld Nederlands ziekenhuis zijn er jaarlijks 2.300 ongeplande heropnamen. Dit kost veel geld en tijd; zowel van de patiënt als het ziekenhuis. Om heropnamen tegen te gaan, delen de ziekenhuizen gegevens. Zo kunnen zij determineren wanneer een heropname plaats vindt en hoe dit effectief te vermijden is.

Met de samenwerking willen de vijf STZ-ziekenhuizen de zorgbeleving van de patiënt verbeteren.