Nieuw onderzoeksinfrastructuur voor verbetering van protonentherapie

21 augustus 2017
Nieuws

Het UMCG en MAASTRO Clinic gaan met een subsidie van ruim 1,5 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding een onderzoeksinfrastructuur opzetten voor verbetering van protonentherapie. Er wordt hiervoor onder de naam ProTRAIT samengewerkt met HollandPTC in Delft, alle andere universitair medische centra, het NKI/Antonie van Leeuwenhoek en het Prinses Máxima Centrum (PMC).

Het KWC subsidieert de komende tijd in totaal 73 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten voor een bedrag van 42 miljoen euro. Het ondersteunen van oncologisch onderzoek met innovatieve infrastructuur is een voorbeeld van nieuwe trajecten die met het KWF-geld worden gesteund.

De nieuwe ProTRAIT-infrastructuur is volgens de betrokken partijen wereldwijd uniek en biedt ongekende mogelijkheden om het onderzoek naar de effectiviteit en meerwaarde van deze nieuwe bestralingsbehandeling optimaal te ondersteunen. Het project wordt geleid door prof. Hans Langendijk, afdelingshoofd Radiotherapie UMCG, en prof. André Dekker, manager onderzoek/onderwijs en klinisch fysicus bij MAASTRO Clinic, en zal drie jaar duren.

Gezamenlijke database met resultaten protonentherapie

De centra gaan een gezamenlijke database opzetten waarin de klinische uitkomsten worden opgenomen van alle patiënten die in Nederland met protonentherapie worden behandeld. Het gaat onder meer om gegevens over dosisverdeling, toxiciteit, complicaties en kwaliteit van leven. De gegevens worden door de centra individueel verzameld en kunnen dan via een geavanceerde ICT-structuur automatisch aan elkaar worden gekoppeld. Daarna worden de gegevens samengebracht in een bestaande landelijke database voor kankeronderzoek (TRAIT).

Onderzoekers kunnen met de gebundelde gegevens studies uitvoeren naar de effectiviteit en meerwaarde van protonentherapie ten opzichte van de bestaande bestraling met fotonen (radiotherapie). De combinatie van de samenwerking met alle centra en ProTRAIT moet er toe leiden  dat Nederland internationaal een leidende positie in kan nemen in het wetenschappelijk onderzoek rond protonentherapie.

Protonentherapie eind 2017 beschikbaar

Protonentherapie is in Nederland vanaf eind 2017 voor het eerst beschikbaar in centra in Groningen en Delft, Maastricht volgt later. Minister Schippers gaf in 2014 vergunningen af voor de bouw van vier protonencentra in Amsterdam, Delft, Groningen en Maastricht, voor maximaal 2.200 behandelingen per jaar.

Met protonentherapie kan de dosis straling heel nauwkeurig worden toegediend aan een tumor. Zo komt er minder straling in de omliggende gezonde weefsels en neemt de kans op bijwerkingen af. Protonentherapie biedt vooral meerwaarde voor kinderen met kanker en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren, evenals patiënten met onder meer borstkanker, prostaatkanker, hoofdhalskanker, slokdarmkanker en longkanker.