Search
Close this search box.
Search

Nieuw online hulpmiddel behandeling etalagebenen

Een nieuwe online tool van onderzoekers helpt om etalagebenen gerichter te behandelen. Het online hulpmiddel voorspelt op basis van gegevens zoals leeftijd, BMI, wel-of-niet-roken bijvoorbeeld de uitkomst van de therapie. “We willen namelijk af van de traditionele one-size-fits-all richtlijnaanbevelingen”, vertelt onderzoeker Anneroos Sinnige, die op dit onderwerp op 7 september 2022 promoveert.

Wereldwijd hebben meer dan 200 miljoen mensen deze ziekte. Dat aantal zal door de vergrijzing en toenemend ongezond gedrag nog verder stijgen. Ongeveer 900.000 van de Nederlandse 55-plussers heeft bijvoorbeeld vaatproblemen. Bij de helft daarvan leiden die problemen tot etalagebenen. Door vernauwingen of verstoppingen voerden de beenslagaderen dan te weinig zuurstof aan. Patiënten kunnen daardoor geen grote afstanden meer lopen. De term etalagebenen is afkomstig van het gedrag dat veel patiënten op straat laten zien. Zij lopen kleine afstanden en om niet op te vallen stoppen ze vaak voor een etalageruit en doen alsof ze daar iets bekijken.

Claudicatio intermittens ofwel etalagebenen

In de medische wereld worden etalagebenen aangeduid met de chiquere term claudicatio intermittens, maar in de volksmond is de term ‘etalagebenen’ volledig ingeburgerd. Tot nu toe worden de meeste patiënten op ongeveer dezelfde wijze behandeld. Met de online tool Kompas wordt meer behandeling op maat mogelijk. “Het online hulpmiddel geeft fysio- en oefentherapeuten mogelijkheden om realistischere behandeldoelen te stellen en het behandelplan aan te passen aan de maximaal te halen doelen”, aldus onderzoeker Anneroos Sinnige,

Gesuperviseerde fysiotherapie

Patiënten met etalagebenen worden in 9 van de 10 gevallen doorverwezen naar een speciaal opgeleide en gesuperviseerde fysiotherapeut. Deze geeft met name gerichte beweeg- en leefstijltherapie. Eerder bleek uit onderzoek van het Catharina Ziekenhuis dat die therapie net zo effectief is als een dotterbehandeling of omleidingsoperatie in het been. Door die inzichten zijn wereldwijd de richtlijnen voor de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens wereldwijd aangepast.

Online hulpmiddel KomPas wijst de weg

Dankzij het online hulpmiddel Kompas kunnen de gespecialiseerde fysiotherapeuten, waar dus de meeste patiënten in eerste instantie terechtkomen, betere behandelplannen maken. “Voordat de behandeling van start gaat, wordt een voorspelling gemaakt op basis van gegevens van vergelijkbare patiënten. Dat geeft fysiotherapeuten een houvast om op basis daarvan  behandelplannen op te stellen en de verwachte uitkomst van de behandeling goed aan de patiënt uit te leggen. Een belangrijk element is ook dat we door middel van  deze persoonlijke voorspellingen en door de daadwerkelijke behaalde resultaten te vergelijken met de gemaakte voorspelling, patiënten kunnen motiveren voor therapie.”

Dit KomPas wijst dus uitstekend de weg bij het behandelen van patiënten met etalagebenen. Het online hulpmiddel wordt dan ook al gebruikt door meer dan 1200 therapeuten die aangesloten zijn bij Chronisch ZorgNet. De data die daarmee wordt verkregen, wordt weer gebruikt voor vervolgonderzoek.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?