Nieuw regionaal Kankercentrum RAKU bundelt expertise en technologie

9 november 2017
RAKU
Innovatie
Nieuws
Binnen het RAKU werken drie ziekenhuizen samen om patiënten de beste en snelste zorg voor deze zeldzame tumoren te bieden volgens de nieuwste behandelmethoden: het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwgein, Meander Medisch Centrum Amersfoort en het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.

Inzet nieuwste technologie

Tumoren – zowel kwaadaardig als niet-kwaadaardig- in de slokdarm, maag, lever, galwegen en alvleesklier komen relatief weinig voor. Door de samenwerking is het RAKU één van de centra die de meeste patiënten met deze zeldzame tumoren in Nederland behandelt. Hierdoor komen ook meer gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en kunnen binnen het RAKU voor alle tumorsoorten de nieuwste technieken worden aangeboden zoals robotchirurgie en nieuwe behandelingen in het kader van wetenschappelijke studies. Ook zo zullen de overlevingskansen in de toekomst hopelijk stijgen.

De samenwerking heeft als doel: ‘zorg dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet’. Tot nu toe werden de behandelingen voor deze aandoeningen in alle drie de ziekenhuizen apart uitgevoerd. Met de nieuwe samenwerking zijn regionale teams gevormd van specialisten uit de drie ziekenhuizen die gezamenlijk zorgen voor alle patiënten met een bepaalde tumorsoort.

De operaties per tumorsoort worden door regionale operatieteams in één van de ziekenhuizen uitgevoerd. “De regionale teamvorming is echt uniek. Hiermee zorgen we ervoor dat een vast team van specialisten alle patiënten met een bepaalde tumorsoort behandelen, wat onherroepelijk tot betere uitkomsten voor de patiënt zal leiden”, aldus chirurg Quintus Molenaar.

RAKU-poli

Nadat bij een patiënt een diagnose is gesteld, wordt hij of zij besproken in het multidisciplinaire overleg en uitgenodigd op de aansluitende RAKU poli in het UMC Utrecht. Hierbij zijn alle zorgverleners (bv. chirurgen, maag-darm-leverartsen, oncologen, verpleegkundig specialisten) uit de drie samenwerkende ziekenhuizen aanwezig. Het kan voorkomen dat een patiënt in meerdere ziekenhuizen terecht komt voor zijn behandeling. De patiënt hoeft echter niet op iedere locatie weer opnieuw onderzoeken te ondergaan. De zorgverleners alle drie de ziekenhuizen beschikken over dezelfde gegevens van de patiënt.

Innovatie overlegruimte voor MDO

Het UMC Utrecht heeft, mede naar aanleiding van het RAKU een nieuwe overdrachtsruimte ontwikkeld waar moderne technologie slim wordt toegepast om de zorgverleners tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) zo goed mogelijk te faciliteren.

‘Doordat alle gegevens van de patiënt tegelijkertijd beschikbaar zijn, met technologie die ondergeschikt is aan het gesprek, kunnen de experts van verschillende disciplines veel efficiënter met elkaar in overleg om zo tot een optimaal behandelplan voor de patiënt te komen,’ aldus Wouter Veldhuis - radioloog van het UMC Utrecht.

De artsen zitten aan een grote ronde ovale tafel, hebben de beschikking over alle patiëntengegevens, zoals pathologie- en radiologiebeelden en toegang tot de patiënten-informatie (EPD) op ingebouwde displays. Ook specialisten uit andere ziekenhuizen kunnen door middel van videoconferentie deelnemen.

De nieuwe MDO-ruimte maakt het mogelijk dat specialisten van alle disciplines (intramuraal en extramuraal) lijfelijk aanwezig of op afstand, te betrekken bij de behandelplannen van de patiënten. De patiëntbesprekingen worden zo uiterst efficiënt doorlopen met alle experts. De verwachting is dat dit aanzienlijke tijdswinst oplevert en ook een afname van de kans op fouten tot gevolg heeft waardoor de overlevingskansen van patiënten naar verwachting stijgt.