Nieuwe afspraken LSP-vergoedingen 2023

4 januari 2023
Geld-Vergoeding
Financiën
Nieuws

Daarmee dus ook voor de UZI-vergoedingsregeling, waarbij een deel van de UZI-middelen voor apotheken, (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken en de huisartsenposten wordt vergoed. Als tegemoetkoming in de kosten en inspanning voor de LSP-aansluiting en het toestemmingsproces zijn er de LSP-vergoedingen. Bekend is gemaakt dat de UZI-vergoedingsregeling doorloopt in 2023 maar ook dat de LSP-vergoedingsregeling dit jaar zal worden afgebouwd.

LSP-vergoedingen huisartsenpraktijken

Voor (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken is de LSP-vergoedingsregeling verlengd voor 2023. Door gebruik het patiëntenaantal van 1 januari 2022 (m.u.v. organisatiewijzigingen en nieuwe aansluitingen) zal het administratieve proces worden vereenvoudigd. De regeling loopt tot het moment dat een zorgaanbieder/leverancier overgaat naar de online toestemmingsvoorziening Mitz.

Aangezien de aansluitvergoeding dit jaar voor het laatste jaar doorloopt, zullen praktijken die voor het programma Medicatieoverdracht aansluiten nog in aanmerking komen voor deze vergoeding.

Afbouw vergoedingen

Voor apotheken zullen de LSP-vergoedingen dit jaar worden afgebouwd. Hierbij zal de structurele vergoeding dit jaar nog eenmalig worden uitgekeerd. Per 1 januari is de opt-in vergoeding komen te vervallen.

Het afbouwen van de LSP-vergoedingen hangt samen met de introductie van de online toestemmingsvoorziening Mitz. Met deze voorziening kunnen burgers zelf de toestemmingskeuze regelen en vastleggen in een online portaal. Het is daarmee de burger zelf die in Mitz de toestemming kan vastleggen en niet de zorgaanbieder. Voor zorgaanbieders is hieromtrent hier meer informatie te vinden.

Voor zorgaanbieders die zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt worden de kosten voor bestelde UZI-middelen rechtstreeks aan VZVZ gefactureerd. Daar wordt beoordeeld of de aangevraagde middelen voor vergoeding in aanmerking komen. De zorgverlener ontvangt van VZVZ een (pro-forma) factuur. Daarop staan zowel de middelen die vergoed zijn als middelen die niet vergoed worden. Deze moeten alsnog aan VZVZ betaald worden.