Nieuwe algoritmen voor snel vergrijzende wereldbevolking

24 januari 2024
elderly couple in the house
AI
Nieuws

Karray ontwikkelt nieuwe algoritmen op basis van deep learning-programma's die kunnen worden gebruikt voor de herkenning van allerlei soorten menselijke activiteiten. Het gaat hier om methoden waarmee machines de bewegingen van mensen binnen een bepaalde omgeving interpreteren. Op die manier kan de gezondheid en de veiligheid van ouderen worden gemonitord en wordt op tijd hulp ingeschakeld in noodgevallen. “Het idee achter deze nieuwe algoritmen is om degenen te helpen die van tijd tot tijd gedurende de dag aandacht nodig hebben, of om hulp te bieden aan patiënten die niet voortdurend onder toezicht van een arts of verpleegkundige hoeven te staan”, aldus Karray.

Algoritmen en patiëntbewaking

Patiëntbewaking op afstand heeft voordelen en kan worden gebruikt in gezondheidszorgklinieken of thuis. Wanneer het in een klinische omgeving wordt toegepast, kan het de gezondheidszorgkosten verlagen doordat artsen en verpleegkundigen efficiënter met hun tijd kunnen omgaan en hun aandacht kunnen richten op de patiënten die hulp nodig hebben. Thuismonitoring heeft als voordeel dat de patiënt in de vertrouwde omgeving kan verblijven. De frequentie van ziekenhuisbezoeken kunnen omlaag.

Integratie complex netwerk

Een systeem voor het op afstand monitoren en assisteren van patiënten van Karray omvat de integratie van verschillende innovatieve slimme apparaten, beveiligde communicatiesystemen en hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie. Sensorische apparaten die zich in huis bevinden, kunnen bijvoorbeeld de beweging en de activiteit van de patiënt te monitoren. Het analyseren van de houding en het looppatroon van een patiënt kan vroege waarschuwingssignalen van een gezondheidsnoodsituatie herkennen.

Naast beweging zou een ander algoritme het gezicht van een patiënt onderzoeken en dit interpreteren om een ​​idee te krijgen van hoe de patiënt zich emotioneel voelt, pijn heeft op depressief is. Een wearable zoals een smartwatch kan worden gebruikt om de bloeddruk, lichaamstemperatuur, bloedsuikerspiegel en andere gezondheidsgegevens van de patiënt te meten. Volgens Karray kunnen deze apparaten – ook wel bekend onder de naam ‘het Internet of Medical Things’ goed naast elkaar bestaan.

Taalverwerking en algoritmen

Het systeem van Karray maakt ook gebruik van de nieuwste hulpmiddelen voor natuurlijke taalverwerking. Het voorziet de zorgverlener interpretaties van de gegevens die door het systeem werden verzameld en van advies over mogelijke vervolgstappen voor de zorgverlening of het aanvragen van aanvullende hulp voor de patiënt. ChatGPT-achtige systemen bieden uitstekende mogelijkheden voor een drieweginteractie tussen patiënten, zorgverleners en de enorme medische opslagplaatsen die zijn opgeslagen op speciale servers.

Karray hoopt binnen een paar jaar samen te werken met hardware bedrijven om et systeem op de markt te brengen en om zo de omvangrijke generatie 65-jarigen te ondersteunen. Ook in Nederland is aandacht voor het werken aan kunstmatige intelligentie over de grenzen. Het Radboudumc gaat in Europees verband werken aan een toepassing van kunstmatige intelligentie dat artsen advies moet geven over onder meer diagnose, prognose en behandeling van brein- en darmaandoeningen.