Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe bekwaamheidseisen voor nieuwe vormen chirurgie

Er zijn nieuwe bekwaamheidseisen beschikbaar voor zorgprofessionals actief in robotchirurgie, elektrochirurgie en infuustechnologie. Dat valt te lezen op de website van kennisinstituut Nivel. Het Nivel heeft samen met experts de lijst gemaakt met basiseisen van wat zorgverleners minimaal moeten weten en kunnen om robotchirurgie, elektrochirurgie of infuustechnologie veilig te kunnen gebruiken.

In het ziekenhuis is steeds meer aandacht voor het veilig gebruik van medische technologieën, zo stelt het Nivel. Er komt meer onderwijs en zorgverleners moeten laten zien wat ze kunnen. Alles om ervoor te zorgen dat het veiliger wordt in het ziekenhuis. Met artsen, verpleegkundigen, operatieassistenten en klinisch fysici heeft het kennisinstituut daarom een lijst gemaakt met de meeste belangrijke basiseisen om robotchirurgie, elektrochirurgie en infuustechnologie veilig te kunnen gebruiken.

Deze minimale bekwaamheidseisen kunnen gebruikt worden in de basisopleiding of als onderdeel van bij- en nascholingen voor de meer gevorderde gebruiker. In dat geval kan de casuïstiek van de patiënt en de context van de situatie moeilijker worden gemaakt.

De bekwaamheidseisen zijn algemeen opgesteld, zodat ze voor verschillende doelen en in verschillende omgevingen gebruikt kunnen worden. De eisen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als onderdeel om een scholingsplan in te richten of om een toets te ontwikkelen.

Het opstellen van de lijst is gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De lijst is verder mede mogelijk gemaakt door: LVO, NVKF, NVOG, NVU, NVvH, V&VN, Noordhoff Health en LeQuest.

Routekaart voor borgen bekwaamheden

Vanwege de snelheid in aanpassingen van bestaande technologieën en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg bracht Nivel recent al een routekaart uit die stapsgewijs beschrijft hoe ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen de bekwaamheid van zorgprofessionals kunnen blijven borgen. De routekaart is samen met betrokken partijen zoals ziekenhuizen en medische professionals ontwikkeld.

In ziekenhuizen wordt steeds vaker medische technologie toegepast, zoals robotchirurgie, MRI-scanners en infuuspompen. Met behulp van de routekaart moeten zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en chirurgen, in staat zijn op een deskundige manier met nieuwe technologie om kunnen blijven gaan, aldus het Nivel. Het uiteindelijke doel is om de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren.

Veilige toepassing van medische technologie betekent volgens de routekaart ‘een veilig product in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen’.  Voor de ontwikkeling had het Nivel ook een subsidie gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen