Nieuwe E-learning: ‘De kern van samen beslissen’  

3 mei 2023
e-learning
Passende Zorg
Nieuws

Er is een nieuwe interprofessionele E-learning ‘De kern van samen beslissen’ beschikbaar voor zorgverleners. Alle medisch specialisten, opleiders en aios, die hun kennis over gespreksvoering en communicatieve vaardigheden rond het thema samen beslissen willen aanscherpen, kunnen deze actuele digitale training doen. Voor deze nieuwe E-learning is een accreditatie aangevraagd voor het vergaren van 7 ABAN-punten.

De nieuwe E-learning is, in nauwe samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, V&VN en NFU ontwikkeld, vanuit het Programma Uitkomstgerichte zorg. Samen beslissen is een proces waarin zorgverlener en patiënt samen bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past. Alle mogelijkheden, voor- en nadelen van een bepaalde behandeling of aanpak, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden hierin meegenomen.

Keuzehulpen helpen bij samen beslissen

Bij ziekenhuizen zijn er meerdere hulpmiddelen om op een betere manier gezamenlijke beslissingen tussen arts en patiënt mogelijk te maken. Een hulpmiddel dat snel oprukt en goed werkt is de zogeheten keuzehulp. Een keuzehulp is een digitaal hulpmiddel dat aan de hand van een aantal vragen patiënt en arts inzicht geeft in de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt. Op basis van de antwoorden kan een keuze voor een behandeling worden gemaakt, die past bij de specifieke situatie van de patiënt.

Micro-learnings

In december 2020 kwam al eerder een E-learning beschikbaar omtrent het thema samen beslissen. Pharos en Nivel hebben betreffende E-learning ‘Goed begrepen’ vooral ontwikkeld om de communicatie van medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen beter aan te laten sluiten op het niveau van de patiënt. Het gaat dan met name over het herkennen van beperkte digitale vaardigheden bij patiënten en het zo begrijpelijk mogelijk communiceren.

De nieuwe E-learning ‘De kern van samen beslissen’ is daarentegen expliciet interprofessioneel ingestoken. De modules van het digitale trainingsprogramma focussen op wat samen beslissen nu écht betekent in het dagelijkse werk van een zorgverlener. Helder communiceren komt daarbij uiteraard ook aan de orde. In de E-learning doorloopt de professional vijf verschillende modules, die zijn opgedeeld in compacte micro-learnings van ieder vijftien minuten. Op die manier kan op effectieve wijze worden gereflecteerd op de manier waarop een zorgverlener samen beslissen toepast in een dialoog met de patiënt.

Zelfscan

Voor degenen die willen weten in hoeverre zij de basiscompetenties van samen beslissen al in de praktijk brengen en welke vaardigheden verder kunnen ontwikkeld, is een speciale zelfscan beschikbaar. Deze kan behulpzaam zijn bij het maken van persoonlijke keuzes voor verdere ontwikkeling.