Nieuwe hart-longmachine kan realtime bloed meten

22 december 2022
Catharine-Hart-Longmachine
Innovatie
Nieuws

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft een bijzondere nieuwe hart-longmachine in gebruik genomen. Voorzien van de nieuwste technologie is deze machine in staat real-time metingen in het bloed van de patiënt uit te voeren. Daardoor kan de perfusionist over de meest actuele patiënt-specifieke informatie beschikken. Met de ingebruikname van de nieuwe hart-longmachine heeft het Catharina Hart- en Vaatcentrum een wereldprimeur te pakken.

De nieuwe hart-longmachine is ook al voorbereid om te communiceren met het patiënt-informatie-systeem van het ziekenhuis. Daarnaast voldoet de machine aan alle MDR-voorwaarden. Dit is de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Voor het Catharina Hart- en Vaatcentrum is de inzet van deze nieuwe state-of-the-art hart-longmachine een volgende stap in de continue ontwikkeling en innovatie van hartzorg.

Uitgebreide testperiode

Voordat de nieuwe hart-longmachine in gebruik genomen werd, is hij uitgebreid getest. Daarvoor heeft het Catharina Hart- en Vaatcentrum in totaal twee maanden uitgetrokken. De tests werden uitgevoerd en begeleid door perfusionisten, klinisch fysici, technisch- en ICT-personeel.

Zij gebruikten daarvoor onder andere een simulatie opstelling, voerden risico-analyses uit en testten het koppelen van datastromen. Het ziekenhuis wil uiteindelijk zeven van deze nieuwe systemen aanschaffen.

Hart-longmachine voor behandeling op maat

Onlangs werd de machine voor het eerst en met succes ingezet bij een hartoperatie in Eindhoven. “Wij zijn nu meer dan ooit in staat om een behandeling op maat aan te bieden, doordat we sneller en gerichter kunnen reageren op veranderende omstandigheden”, aldus perfusionist Eddy Overdevest van het Catharina Ziekenhuis.

Het feit dat de nieuwe machine in staat is te communiceren met de patiënt-informatie-systemen, zorgt niet alleen voor een efficiënte workflow. Het betekent ook dat de perfusie-data van grote patiëntengroepen onderzocht kunnen worden in relatie tot het effect op de behandeling. Dat biedt diverse voordelen voor de patiënt en het verhoogt de kwaliteit van de behandeling.

https://youtu.be/EeQB4Iaf4rs
De nieuw hart-longmachine van het Catharina Hart- en Vaatcentrum

Belangrijk behandelcentrum

Het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina is een belangrijke behandelcentrum voor hartaandoeningen. Vanaf de start van de ontwikkeling van de nieuwe hart-longmachine zijn de perfusionisten van het centrum hier nauw bij betrokken geweest.

"We zijn er trots op dat het Catharina ons nieuwste state-of-the-art perfusie-systeem als eerste in dit centrum hebben gebruikt”, aldus directeur Chiara Orsini van LivaNova.