Nieuwe keuzehulpen drugs, SOLK en eetstoornissen

vr 16 september 2022 - 10:30
ggz
Digitalisering
Nieuws

Bij Akwa GGZ zijn nieuwe digitale keuzehulpen omtrent drugs, eetstoornissen en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) beschikbaar. Deze keuzehulpen ondersteunen professionals bij het gebruik van multidisciplinaire richtlijnen omtrent deze thema’s. Akwa GGZ is een samenwerking van GGZ-organisaties, patiënten, naasten en professionals en ondersteunt verbetering van kwaliteit van zorg.

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg worden ondersteund door de zogeheten GGZ Standaarden app. Hier zijn keuzehulpen te vinden die hen ondersteunen bij het toepassen van zorgstandaarden in het behandelplan van de patiënt. Op die wijze kan volgens Akwa GGZ zorg patiënt-specifiek en dus meer op maat worden gemaakt.

De app bevatte al keuzehulpen voor ADHD, angststoornissen, autisme, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose en psychotrauma,  Nu zijn er dus ook keuzehulpen omtrent drugs, SOLK en eetstoornissen toegevoegd. Alle keuzehulpen zijn beschikbaar als desktopversie of via de app GGZ Standaarden die te vinden is op Google Play en de Appstore.

Keuzehulpen: concreet behandeladvies

In steeds meer ziekenhuizen en zorgorganisaties zijn keuzehulpen beschikbaar, bijvoorbeeld om patiënten te helpen om te kiezen uit meerdere behandelopties. De GGZ Standaarden app met al zijn keuzehulpen is er echter expliciet voor het ondersteunen van de professional, die vervolgens wel weer beter de patiënt kan ondersteunen.

De digitale hulp ondersteunt de GGZ-professional met een concreet advies voor behandeling en begeleiding, gebaseerd op de inhoud. Bij de drie toevoegingen gaat het concreet om professionals te helpen om de multidisciplinaire richtlijn Drugs (niet-opioïden) en de zorgstandaarden Opiaatverslaving, Eetstoornissen en SOLK optimaal toe te passen. Aan de hand van korte vragen volgt een concreet advies voor behandeling en begeleiding, gebaseerd op de zorgstandaard en afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt.

Behandeling op maat

De keuzehulp stelt vragen die bijvoorbeeld gaan over het stadium van de stoornis. Maar ook de primaire zorgvraag, de precieze setting, medicatie en risico op suïcide of zelfbeschadiging worden meegewogen. Op basis van de ingevulde antwoorden volgt een patiënt-specifiek advies, dat professionals kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt en naasten. Zo kan samen worden beslist welke behandeling het meest passend is. De betreffende keuzehulpen zijn ontwikkeld en getoetst door ggz-professionals en worden inmiddels al volop gebruikt in de praktijk.