Nieuwe koploperprojecten met spoed beschikbaar op komst

31 mei 2021
Spoed-medisch
Samenwerking
Nieuws

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland wil de komende tijd twee nieuwe koploperprojecten oppakken in het kader van het landelijke programma Met spoed beschikbaar: de uitwisselingen tussen de RAV Zuid-Holland Zuid met een betrokken SEH in Zuid-Holland Zuid en tussen de meldkamer ambulance en de huisartsenposten in Rotterdam-Rijnmond. Dat vertelt Iris Keessen, programmamanager van het ROAZ Zuidwest-Nederland, in een interview met ICT&health.

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC begonnen in april met een eerste koploperproject om digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Het Stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland initieerde de samenwerking na de oproep van het landelijke programma Met spoed beschikbaar om ‘koploperprojecten’ te starten.

Koploperprojecten startpunt

Keessen is verantwoordelijk voor diverse projecten op het gebied van zorgcoördinatie. “De juiste informatie snel op de juiste plek krijgen is essentieel voor zorgverleners om goede zorg aan de patiënt te kunnen leveren. Dat geldt al helemaal in de acute zorg, waar elke seconde telt. We lopen er nu vaak tegenaan dat die digitale gegevensuitwisseling nog onvoldoende is, terwijl de behoefte zo sterk aanwezig is bij alle ketenpartners. We hopen echt dat dit koploperproject het startpunt is voor het versneld aanpakken van alle 22 essentiële koppelingen om digitaal gegevens uit te wisselen in de acute zorg. Daar werken we met elkaar naartoe.”

Ankie Kuiper is vanuit PinkRoccade Ziekenhuizen aangesteld als projectleider voor het eerste koploperproject. Kuiper kon op het enthousiasme van de zorgaanbieders in de regio rekenen. “We hadden geen enkele moeite om de ziekenhuizen en RAV te motiveren, juist omdat de frustratie over de huidige stand van zaken zo groot is. Er wordt zoveel overgetypt, gekopieerd en geplakt, gebeld en opnieuw gevraagd aan patiënten. Niemand wordt daar gelukkig van.”

Alle ziekenhuizen betrekken

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond, het IJsselland Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC gaan nu aan de slag met het project. Maar alle ziekenhuizen in de regio en de andere RAV’s worden meteen bij de werkafspraken betrokken. Volgens Kuiper is het belangrijk om de verschillende soorten zorgorganisaties direct mee te nemen.

“Het is niet representatief om dit project alléén in het Erasmus MC te doen en die werkafspraken te implementeren in een klein streekziekenhuis, of juist andersom. Daarbij rijden er ambulances van verschillende RAV’s naar één SEH. Als je ze allemaal direct meeneemt, krijg je optimale uniforme afspraken en technische oplossingen die aansluiten op al die verschillende zorginstellingen.”

Met Spoed beschikbaar

Het programma Met Spoed Beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met realisatie van digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.

Lees het hele interview met Iris Keessen en Ankie Kuiper in ICT&health 3, die op 11 juni verschijnt.