Nieuwe openbare consultatie afspraken binnen medMij-stelsel

13 november 2017
Nieuws

Het Nictiz en MedMij roepen stakeholders weer op om te reageren op een nieuwe set voorgestelde standaarden – uitwisseling van PDF/A-documenten - op basis waarvan patiënten straks eenvoudiger toegang moeten krijgen tot medische gegevens.

In deze openbare consultatie gaat het om feedback op het functionele model en de technische uitwerking om PDF/A-documenten uit te wisselen. De focus ligt op juistheid, volledigheid en toepasbaarheid. Voor de technische uitwerking wordt een inperking van het IHE ‘Mobile access to Health Documents (MHD)’ profiel gebruikt.

Dit MHD-profiel baseert zich op HL7 FHIR en past daarmee goed bij MedMij, zo staat in een persbericht. Vanaf 9 november 2017 staan de documenten voor PDF/A in openbare consultatie. Reageren is mogelijk tot 22 december.

MedMij vanaf 2018 gereed

In 2016 is het MedMij-programma gestart met een set van standaarden om gezondheidsinformatie uitwisselbaar te maken tussen systemen van (zorg)professionals en systemen van zorggebruikers/patiënten. In 2017 breidt het MedMij-programma deze set verder uit naar andere relevante domeinen en ontwikkelt het afsprakenstelsel in de loop van dit jaar.  Het MedMij Afsprakenstelsel moet eind 2017 gereed zijn en kan vanaf 2018 in werking treden.

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om binnen één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. Nictiz is in mei begonnen met een openbare consultatie voor de verdere invulling van MedMij. De start betrof twee rapporten - Governance en eisen standaarden – waarop alle betrokken stakeholders een reactie kunnen geven

In juni zag een tweede ronde, met de Basisgegevensset Zorg (BGZ) het licht. Deze standaard is door Nictiz met experts uit het veld klaar gemaakt om te ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Dit is gedaan door aan deze al bestaande standaard technische specificaties toe te voegen, zodat de informatie ook ontvangen kan worden in een PGO. In oktober kwam er een openbare consultatie voor de standaard eAfspraak. Deze standaard moet het mogelijk maken om in een PGO afspraken met zorgverleners in te zien, wijzigingen aan te vragen en zelf afspraken te maken.

De openbare consultaties worden om meerdere reden gehouden:
  • Er is een zo breed mogelijk draagvlak nodig omdat het afsprakenstelsel en de standaarden zijn gebaseerd op een vrijwillige toepassing.
  • Verder moeten partijen die de standaarden gaan gebruiken de voorstellen hiervoor toetsen aan praktische toepasbaarheid
  • Het is het van belang dat de mededinging van partijen is geborgd.

Transparantie

Via de openbare consultaties willen MedMij en het Nictiz, dat de meeste standaarden ontwikkeld, elke stakeholder de mogelijkheid geven om op transparante wijze MedMij-producten te reviewen en desgewenst van commentaar te voorzien voordat deze definitief worden gepubliceerd. Voor het afsprakenstelsel en de standaarden verschilt de concrete aanpak van deze consultatie, maar ze worden wel onder een gemeenschappelijke opzet uitgevoerd.