Nieuwe subsidie voor verminderen lokale regeldruk

2 september 2022
Zorg-NVZ-subsidie
Financiën
Nieuws

Het verminderen van de lokale regeldruk in de zorg is samen met digitalisering een belangrijke thema voor toekomstbestendige zorg. Te veel regels zorgen voor te veel overhead, stroperige procedures en onnodige werkdruk. Die constatering is al meerdere malen gedaan. De overheid wil zorgorganisaties die werk maken van het verminderen van de regeldruk nu met subsidie ondersteunen.

Deze week heeft minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport een nieuwe subsidieregeling geopend in het kader van het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg. Daarmee kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag om de regeldruk in hun eigen organisatie te verlagen. De overheid wil zorgorganisaties die werk maken van het verminderen van de regeldruk nu met subsidie ondersteunen.

De subsidie is specifiek bedoeld voor het verminderen van administratieve lasten. Onderzoek, onder andere van het Nivel, toonde de afgelopen jaren al meermaals aan dat de hoge administratieve lasten en regeldruk funest zijn voor het werkplezier van zorgprofessionals.

Minder regeldruk = meer werkplezier

Doel van de nieuwe subsidieregeling is enerzijds het verlagen van de administratieve lasten en anderzijds het daardoor (verder) verhogen van het werkplezier. "Gezamenlijk hebben we een papieren toren van administratieve lasten gebouwd, nu moeten we hem waar mogelijk gezamenlijk afbreken, ook lokaal. Dit levert zorgverleners meer werkplezier en meer tijd voor zorg op", aldus minister Helder.

De subsidie kan aangevraagd worden voor projecten die leiden tot een vereenvoudigen van regels. Herinrichting is daarbij een optie, maar beter nog is het schrappen van (onnidige) administratieve regels. Met het geld kunnen zorgorganisaties nu mankracht vrijmaken voor het uitvoeren van deze projecten die dus tot een vermindering van administratieve lasten en regeldruk moeten leiden.

Het programma [Ont]Regel de Zorg bestaat inmiddels vier jaar en heeft in die periode ook al positieve resultaten opgeleverd. Op tal van werkvloeren is een start gemaakt met het verminderen van onnodige of omslachtige regels. Daardoor is de ervaren regeldruk voor het eerst in jaren licht gedaald.

Subsidie aanvragen

De nieuwe subsidie kan tot 30 september (2022) aangevraagd worden. Dit is de eerste van in totaal drie aanvraagrondes. De tweede volgende rondes worden in de loop van 2023 gehouden. Voor de drie subsidierondes heeft het ministerie van VWS in totaal 9,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Belangrijk om te weten is dat de subsidieregeling specifiek bedoeld is voor zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. Echter, het geld kan ook gebruikt worden voor activiteiten samen met zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet.