Nieuwe thuisdialyse methode met remote monitoring bij MCL

5 juni 2020
ThuisDialyse-MCL-Baxter
Innovatie
Nieuws

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) gaat met behulp van een nieuwe, innovatieve, werkwijze de dialysezorg van zo'n 40 patiënten verplaatsen van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Patiënten die dialyseren met buikvliesspoeling (peritoneaaldialyse, ‘PD’) kunnen het aantal ziekenhuisbezoeken daardoor meer dan halveren.

Het aanbieden van thuisdialyse met nog minder ziekenhuisbezoeken is mede mogelijk gemaakt door remote patiënt monitoring in combinatie met gespecialiseerde verpleegkundigen die de patiënten thuis bezoeken. Deze nieuwe werkwijze is ontwikkeld door het MCL in samenwerking met leverancier Baxter BV.

Thuisdialyse versus hemodialyse

Bij peritoneaaldialyse (PD), ook buikvliesspoeling genoemd, wordt de werking van de nieren overgenomen door een buikspoeling. Het buikvlies fungeert daarbij als filter voor het overtollige vocht, zouten en afvalstoffen in het bloed. Deze vorm van dialyse wordt altijd al thuis uitgevoerd.

Voor hemodialyse patiënten, waarbij een externe kunstnier het bloed van de patiënt buiten het lichaam zuivert, moeten patiënten doorgaans drie keer per week naar het ziekenhuis. De groep patiënten die kiest voor thuisdialyse via de zogenoemde buikvliesspoeling (PD) groeit. Het MCL behandelt momenteel 160 dialysepatiënten waarvan er 38 voor PD gekozen hebben.

Minder ziekenhuisbezoeken

Patiënten die kiezen voor PD moeten doorgaans een keer per maand naar het ziekenhuis voor controle. Echter, de nieuwe werkwijze zoals die nu ontwikkeld is door MCL en Baxter zorgt ervoor dat deze patiënten nog minder vaak naar het ziekenhuis hoven. Het remote patient monitoring (RPM) is ingebouwd in de PD-apparatuur van de leverancier. Daarmee wordt de toestand van de patiënt doorgegeven aan het ziekenhuis.

"We hebben nu een plan ontwikkeld waarbij de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. Onze gespecialiseerd verpleegkundigen bezoeken de patiënten thuis. De gegevens hebben we dan al in het ziekenhuis kunnen bestuderen via RPM. In feite verplaatsen we het grootste deel van de zorg voor deze groep patiënten van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Voor een grote groep patiënten is het voldoende als ze eens per kwartaal in het ziekenhuis de nefroloog (nierspecialist) bezoeken", zegt Karin IJsselmuiden, unithoofd dialyse in het MCL.

Het MCL is ruim een half jaar geleden, september 2019, gestart met de RPM werkwijze voor PD. De eerste ervaringen zijn positief en patiënten geven aan blij te zijn met deze methode. "Het MCL is met deze vorm van zorg een voorbeeld voor andere centra in Nederland. Wij proberen ook PD-patiënten elders in het land deze betere zorg te kunnen bieden", aldus Stephan Volgers, specialist niertherapie bij Baxter.