Nieuwe tool moet helpen bij business case telemonitoring

3 augustus 2021
videobellen-beeldbellen-arts3
Monitoring
Nieuws

Het programma Digitale zorg van de NVZ brengt een implementatietool uit waarmee ziekenhuizen en categorale instellingen de kosten en baten van telemonitoring in kaart kunnen brengen. Het instrument moet de interne analyse van ziekenhuizen ondersteunen en het gesprek over bekostiging van digitale zorg met zorgverzekeraars mogelijk maken.

Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden is volgens de meeste stakeholders in de zorg Juiste Zorg op de Juiste Plek nodig: daar waar kan, zorg te voorkomen en daar waar mogelijk, zorg te verplaatsen dichterbij de patiënt en te vervangen. Digitale zorg zoals telemonitoring kan daar een bijdrage aan leveren door zorg dichtbij de patiënt te organiseren, zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

Telemonitoring in de lift

Eén van de ambities van het programma Digitale zorg is het bereiken van 25 procent minder fysieke polikliniekbezoeken door de inzet van digitale zorg. Telemonitoring (digitale consulten, op afstand monitoren) is daar onderdeel van. De factsheet Digitale zorg, die het programma in juni publiceerde, toont dat ongeveer twee derde van de ziekenhuizen telemonitoring aanbiedt. Het aantal patiënten dat er gebruik van maakt is nog relatief gering, maar groeit wel.

Goede en structurele financiering van een business case voor digitale zorgtoepassingen blijkt echter een belemmering voor de opschaling van telemonitoring (zie ook de ‘Praatplaat belemmeringen telemonitoring’ van het programma Digitale zorg). Studies laten zien dat telemonitoring tot besparing kan leiden voor de maatschappij als geheel. Het is echter nog onduidelijk wat het betekent voor individuele zorginstellingen. En zij worden nu nog betaalt per behandeling, niet voor het voorkomen ervan.

Business case sluitend krijgen

Met de implementatietool kunnen ziekenhuizen en categorale instellingen nu in kaart brengen welke factoren bepalen of een business case sluitend te krijgen is. Nu is dat vaak nog lastig. “We horen vanuit ziekenhuizen dat de productie sneller terugloopt dan de kosten”, zegt programmamanager Ingrid van Es. Ruimte voor voorinvesteringen is noodzakelijk. “De inzet van transformatiegelden kan daarbij helpen.”

Daarnaast is het volgens Van Es belangrijk dat zorgverzekeraars met ziekenhuizen inzetten op samen risico dragen, meerjarige afspraken en congruent inkopen.” Een ander knelpunt is het ontbreken van betaaltitels. Telemonitoring is gewoon zorg en vraagt om passende bekostiging die de Juiste Zorg op de Juiste Plek beloont. “Het zou daarom goed zijn als de Nationale Zorgautoriteit (NZa) zich over die betaaltitels gaat buigen.”

Invulling implementatietool

De implementatietool is ontwikkeld door M&I/Partners in opdracht van de NVZ met input van een aantal ziekenhuizen die ervaring hebben met telemonitoring. Ze bestaat uit een template en een instructie. Daarnaast zijn er twee voorbeelden uitgewerkt, voor COPD en voor hartfalen. Deze voorbeelden zijn alleen beschikbaar voor NVZ-leden in de Kennisnetgroepen Digitale zorg en ICT-managers/CMIO’s.