Nieuwe training begrijpelijk digitaal communiceren

26 januari 2023
beterdichtbij-1-1
Digitalisering
Nieuws

Door de snelle toename van e-Health wordt heldere communicatie via digitale tools steeds belangrijker. Hoe zorgt een zorgverlener er bijvoorbeeld voor dat de boodschap goed overkomt wanneer hij of zij appt, mailt, het dossier digitaal deelt of e-consults voert met patiënten? Op de BeterDichtbij-academie kun je dit tijdens een nieuwe training ‘Begrijpelijk digitaal communiceren’ leren.

BeterDichtbij zorgt met een app in steeds meer zorgorganisaties patiënten voor een extra kanaal om te communiceren met zijn of haar zorgprofessional. Die aanpak geeft patiënten uiteindelijk meer regie maar vraagt wel natuurlijk om goed doordachte digitale communicatie, die in de praktijk toch even anders werkt dan face-to-face contact.

Digitaal communiceren

De nieuwe training begrijpelijk digitaal communiceren is daarom expliciet bedoeld voor zorgverleners die schriftelijk digitaal contact inzetten zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, medisch secretaresses, paramedici en psychologen. De training wordt tijdens de Slimme Zorg Estafette 2023 eenmalig kosteloos aangeboden via de BeterDichtbij Academie, is fysiek en beslaat een dagdeel.

Digitaal communiceren wordt almaar belangrijker in een wereld waar e-Health zich als een olievlek uitbreidt. Hierdoor worden steeds meer digitale competenties gevraagd van zorgmedewerkers maar ook van patiënten. De ingezette digitalisering van de zorgsector vraagt hoe dan ook om een voortdurend leerproces van zorgprofessionals en heldere digitale communicatie met patiënten is daarbij essentieel.

Meerwaarde digitaal

Digitalisering gaat dus niet alleen om de inzet en de logistiek rond technologie, maar boven alles om goede communicatie. Naast kennis van de technologie en al de mogelijkheden, zijn positieve ervaring omtrent het gebruik van e-Health nodig. In de praktijk zien - en ervaren - zorgverleners gelukkig ook steeds vaker de meerwaarde van digitaal contact dat onder meer zorgt voor beter geïnformeerde patiënten die meer regie over hun eigen ziekte ervaren. Het is voor zorgprofessionals daarom extra belangrijk om die digitale communicatie op de juiste wijze te doen.

E-coaches en digitale trainingen

Gelukkig is er voor zowel professional als patiënt steeds meer trainingsarchitectuur beschikbaar. Patiënten worden op tal van wijzen geholpen met e-Health en op de werkvloer zijn onder meer steeds meer
e-coaches beschikbaar. De BeterDichtbij-academie zorgt ook voor een brede waaier een digitale trainingen zoals nu dus met de training ‘begrijpelijk digitaal communiceren met patiënten’.

Optimaal digitaal communiceren

Projectleider Lian Angelino  merkt in de praktijk dat zorgprofessionals over de juiste wijze van communicatie regelmatig de nodige vragen hebben. ‘Als zorgverlener communiceer je steeds vaker ook digitaal met je patiënten. Dat vraagt om een andere manier van werken en contact maken dan je bij het fysieke contact altijd gewend was.’

De BeterDichtbij app wordt op steeds meer plekken grootschalig ingezet, waardoor de organisatie veel kennis heeft opgedaan over hoe digitaal contact in het voordeel van alle partijen werkt. Een goed voorbeeld van digitale communicatie die nauw komt, is de preoperatieve informatie, waarbij patiënten een herinnering krijgen voorafgaand aan hun geplande operatie om nuchter te blijven.

Verdieping digitale zorg

Angelino merkt dat voor deze en andere belangrijke digitale communicatie in de praktijk scholing nodig is. ‘We staan echt aan het begin van een verdere verdieping van digitale zorg. Die verdieping kun je onder andere bereiken door digitale zorg te bekijken vanuit de vier V’s: vervangen, verplaatsen, voorkomen en verrijken.'

‘In de praktijk zien we dat onze berichtendienst niet alleen helpt om zorg online en effectiever in te richten maar ook kan het de zorg verrijken. Soms kan een bericht er bijvoorbeeld voor zorgen dat zorg wordt voorkomen. De patiënt voelt zich gerustgesteld en veilig door de mogelijkheid om tussentijds contact te kunnen hebben met arts, verpleegkundige of afdeling. En soms kan dat moment van contact zelfs helpen om een verslechtering van de gezondheidssituatie te voorkomen!’