Nieuwe voorzitter en expert bestuurder voor Stichting MedMij

28 november 2018
Medij-Theo
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Ronald Gorter wordt per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van Stichting MedMij. Op diezelfde dag treedt ook Theo Hooghiemstra toe tot het stichtingsbestuur als expert bestuurder. De huidige interim-bestuurder Mark Elstgeest zal zijn taken neerleggen. Elstgeest blijft als programmamanager wel het programma MedMij leiden.

MedMij heeft als doel dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in een zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) – zoals apps en websites. Hiertoe biedt MedMij een nationaal afsprakenstelsel met  technische, organisatorische, juridische, semantische en communicatieve richtlijnen. Deze afspraken zorgen voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling tussen de ICT-systemen van zorgaanbieders en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Binnen het programma MedMij wordt al enkele jaren gewerkt aan de ontwikkeling van dit gedachtegoed. Het is een breed gedragen programma waar de overheid, veel veldpartijen in de gezondheidszorg (patiënten, verzekeraars, aanbieders) en ICT leveranciers een bijdrage aan leveren. De ontwikkelingen gaan snel en MedMij is nu in een nieuwe fase aangekomen waarin het MedMij Afsprakenstelsel gebruikt zal worden in de praktijk. Om het MedMij Afsprakenstelsel juridisch te verankeren is de Stichting MedMij opgericht. Daarnaast zal de stichting in samenspraak met de stuurgroep van het programma de strategische koers van het stelsel vormgeven. Het bestuur van de stichting bestaat uit onafhankelijke bestuurders met daarnaast een eigenaarsraad (bestaande uit koepelorganisaties in de gezondheidszorg) en een deelnemersraad (bestaande uit deelnemers van het stelsel).

Ronald Gorter

Ronald Gorter (1960) heeft een lange ervaring als bestuurder in de gezondheidszorg. Hij was onder meer directeur-bestuurder van MIND (de koepelorganisatie van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg) en Stichting Korrelatie. Ook was hij voorzitter van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en een van de initiatiefnemers van het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Als vertegenwoordiger van MIND zat Gorter sinds begin 2018 ook in de Stuurgroep MedMij. In de zomer van 2018 stopte Gorter als directeur-bestuurder bij MIND om verder te gaan als zelfstandig bestuurder en beleidsadviseur in de gezondheidszorg. Het voorzitterschap van het bestuur van Stichting MedMij vervult hij in deeltijd.

Theo Hooghiemstra

Theo Hooghiemstra (1969) heeft een achtergrond als bestuurskundige en jurist. Hooghiemstra is al vanaf het allereerste moment bij het gedachtegoed over afsprakenstelsels, persoonlijke gezondheidsomgevingen en MedMij betrokken. In juni van dit jaar promoveerde Hooghiemstra op zijn proefschrift ‘Informationele zelfbeschikking in de zorg’, met persoonlijke gezondheidsomgevingen en MedMij als centrale casus. Hooghiemstra werkt momenteel als Principal Consultant en MT-Lid bij PBLQ, een adviesbureau voor verandervraagstukken in de informatiesamenleving. Op 1 januari 2019 start hij een eigen adviespraktijk. De bestuursfunctie bij Stichting MedMij vervult hij in deeltijd. Hooghiemstra is tevens lid van de ICT&health redactieraad.